Dette må du vite om kontraktsposisjoner

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
January 21, 2024

Finansiering er et sentralt element i alle eiendomsprosjekter, ofte mer sentralt i takt med prosjektets størrelse. Omfattende byggeprosjekter trenger som regel vesentlige investeringer fra eksterne investorer for å fremskaffe den nødvendige kapitalen byggelånsgiver krever. For den investerte kapitalen får investorene retten til en, eller flere av prosjektets enheter. Tiden det tar fra kapitalinnhenting før byggestart til ferdigstillelse gir rom for å spekulere i prosjektets endelige verdi. De siste 20 årene har mange fått god avkastning på den jevne oppgangen i boligmarkedet. Likevel, dersom du har tenkt til å investere i en kontraktsposisjon finnes det lover og regler du burde kjenne til.

I denne artikkelen kommer vi til å bruke termene kjøper nr. 1 og kjøper nr. 2 for å skille mellom aktøren som i utgangspunktet investerer i kontraktsposisjonen, og aktøren som eventuelt kjøper den i tilfeller der kontraktsposisjonen transporteres videre.

Denne artikkelen ble først publisert inne på Eiendomshjørnet, et medlemsforum for små og mellomstore eiendomsinvestorer, hvor vi deler kunnskap gjennom fagartikler, videoer, dealanalyser og livesendinger. Se hva medlemmene sier her.

Hva er en kontraktsposisjon?

En kontraktsposisjon er en kontrakt kjøper nr. 1, eksempelvis en investor eller privatperson, inngår med utbygger for retten til å investere i en eller flere av boligprosjektets boliger på et senere tidspunkt, til en forhåndsavtalt pris. En vanlig misforståelse er at du som kjøper 1 bare kjøper retten til å investere i boligen hvis du vil. For ved kjøp av kontraktsposisjoner forplikter du deg faktisk til å investere i boligen ved ferdigstillelse.

 

Tilbudet av kontraktsposisjoner sørger dermed for at utbyggere på et tidlig tidspunkt kan innhente nødvendig kapital de trenger for å gå i gang med prosjektet. På denne måten fungerer kontraktsposisjoner som en form for innhenting av kapital, en grunnleggende forutsetning for låneopptak som i alle andre alle bransjer.

 

Mye av kjernen til siste års økte oppmerksomhet rundt kontraktsposisjoner er flippingen av de utført boliginvestorer. Tidsrommet fra utstedelse av kontraktene til ferdigstillelse kan være over flere år. Dette gir rom for å spekulere i om boligen vil stige i verdi frem mot ferdigstillelse. Dessuten er det ikke uvanlig med noe underprising av kontraktsposisjoner i den tidlige fasen for å tiltrekke seg kjøpere. Ved ferdigstillelse eller i tiden før kan kontraktsposisjonen transporteres til kjøper nr.2 for opprinnelig kost, pluss påslaget kjøper nr.1 finner rimelig for risikoen den tar har tatt i sammenheng med investeringen.

 

Likefullt skjer ikke alle investeringer i kontraktsposisjoner med formål om å videreselge før ferdigstillelse. Mange privatpersoner har de nødvendige midlene som kreves, og ønsker å sikre seg en plass på i attraktive prosjekter ved å komme inn på et tidlig tidspunkt. Om de ved ferdigstillelse fortsatt ønsker å bo i boligprosjektet de har investert i, eller om de ønsker å selge seg ut, står de fritt til å bestemme selv. Dermed er slettes ikke kontraktsposisjoner et fenomen der næringsaktører utelukkende selger til privatpersoner, men også et marked hvor privatpersoner handler med hverandre.

Videresalg av kontraktsposisjoner

Siden kjøper nr.2 som regel er privatpersoner, avhenger reglene for videresalg om kjøper nr.1 er å anse som næringsdrivende eller privatperson. Dette gir to hovedkategorier:

 

Fra næringsdrivende til privatperson

Salg fra næringsdrivende (kjøper nr.1) til privatpersoner (kjøper nr. 2) kan omfattes av enten bustadoppføringslova eller avhendingsloven. Uavhengig av hvilken lov som anvendes, så stilles det større krav til ansvar for kjøper nr. 1. For salg av nybygg fra næringsdrivende til privatperson er det to muligheter. Den første omhandles av avhendingsloven. Dette er når nybygde boliger selges som bruktbolig, noe som dermed utløser full dokumentavgift. Kjøper nr. 1 må betale for boligen i sin helhet, i tillegg til de omkostninger som påløper ved et boligsalg. Alternativ to omhandles av bustadoppføringslova. I dette tilfellet selges boligen som når utbygger selger. Dette gjør at §12 i bustadoppføringslova skal anvendes. Dette betyr at selger skal stille garanti for kjøper. Garantien skal være 2 % av kjøpesum i byggetid og 3 % i de fem første årene etter ferdigstilling.

Fra privatperson til privatperson

Videresalg av kontraktsposisjoner mellom privatpersoner underligger ikke de samme strenge reglene som i forrige tilfelle. Prosessen i et slikt videresalg er ganske ukomplisert, ettersom et slikt salg registreres som en normal fordring. Kjøper nr. 2 betaler kjøper nr. 1s opprinnelige innskudd, i tillegg til det ekstra beløpet de skulle bli enige i. Ved ferdigstillelse betaler kjøper nr. 2 restbeløpet i den opprinnelige kontrakten direkte til selger, altså utbygger. Kjøper nr. 1 står uten ansvar etter at kjøper nr. 2 har tatt over boligen.

Definisjonen av næringsdrivende

I tilfellet med kontraktsposisjoner finnes det ikke noen tydelig definisjon for når en aktør regnes som næringsbasert fremfor privatperson. Dette er en skjønnsmessig vurdering Skatteetaten gjør. Vurderingen omhandler om forholdet forståes som ervervsmessig omsetning eller ikke. Som i andre aspekter av eiendom som, for eksempel, utleie, avhenger dette spørsmålet av mengden tid og ressurser benyttet til aktiviteten. Om det skulle hefte liten tvil om at aktivitetens formål er å videreselge kontraktsposisjonen med gevinst, kan det være at så lite som investeringer i to kontraktsposisjoner over et år er nok til å anses som næringsdrivende.

 

Husk skatten

Videresalg av kontraktsposisjoner skal oppgis i skattemeldingen. Gevinst beskattes, og tap gir fradrag. Våren 2023 varslet dessuten Skatteetaten om at de vil begynne med tettere oppfølging av dette, etter at stikkprøver viste at mange ikke opplyser om gevinst ved videresalg av kontraktsposisjoner. Ved å bli oppdaget uten å opplyse, ilegges du tilleggsskatt. Sørg for å melde inn, så slipper du å gå på en blemme.

 

Jakten på raske penger

Mye av grunnen til at kontraktsposisjoner kan sies å være i vinden er jakten mange har på raske penger. Det er i grunn et spørsmål om risiko som det meste annet i investeringsverden. Dersom det bygges et attraktivt prosjekt i et område du mener vil være mer attraktivt ved ferdigstillelse, kan det være at risikoen ikke er spesielt høy. Boligmarkedet har dessuten vært i sterk vekst over mange år, men virker nå å stagnere på kort sikt. Men dersom du for rett i dine antakelser, kan oppsiden være stor. Å investere i disse kontraktene med formål om å videreselge med gevinst kan derfor virke lukrativt for mange. Å gjøre det som privatperson gir mindre ansvar. Og ikke glem å oppgi videresalget i skattemeldingen, så slipper du tilleggsskatt.

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
Et nettverk for eiendomsinvestorer. Bli medlem her!