Blogg

En oversikt over bloggartikler fra Eiendomshjørnet

Disse byene burde du investere i

For mange eiendomsinvestorer er det naturlig å investere i eiendom i området de selv bor. Ikke så rart vil nok mange tenke, ettersom det ofte er dette området du har best kjennskap til. Likevel er det ikke alltid slik at å investere i eget nærområde er en god strategi. Om området ditt egner seg godt for eiendomsinvesteringer, avhenger for eksempel av befolkningsvekst og leiemarked. I denne artikkelen ser vi på hvilke norske byer som egner seg godt for eiendomsinvesteringer.
Eiendomshjørnet
September 12, 2023

De 5 beste formene for flipping – Del 1

De fleste eiendomsinvestorer har som regel en av to strategier når de investerer i eiendom. Enten å investere for å drive utleie, eller å investere for videresalg. Flipping går under sistnevnte strategi. Å flippe betyr å kjøpe en eiendom med hensikt å selge videre med fortjeneste innen kort tid. Dette kan gjøres på flere måter. I den første av to artikler om flipping, ser vi nærmere på flipping gjennom oppussing, omfattende renovering og utbedring av planløsning.
Eiendomshjørnet
September 10, 2023

De beste taktikkene for å lykkes i budrunder

Noe av det mest spennende med kjøp og salg av eiendom er budrunder. Rasjonelle aktører, som eiendomsinvestorer, benytter i denne sammenhengen ulike taktikker og strategier for å oppnå størst mulig egen vinning. Hvordan en rasjonell aktør burde opptre i en budrunde, er ofte basert på den generelle interessen rundt den aktuelle boligen. Dersom det finnes andre interessenter, er det ikke sikkert at de handler like rasjonelt som deg. Dette gjør det vanskeligere å forsøke å lære bort noen riktig taktikk i forbindelse med budgivning, men det finnes måter å posisjonere seg på.
Eiendomshjørnet
September 5, 2023

Slik velger du riktig eiendomsmegler

En eiendomsmegler er ikke en eiendomsmegler. Kvalitetsforskjellen på eiendomsmeglere er stor, og valg av feil megler kan gi store utslag for resultatet av boligsalget ditt. Kvaliteten på megleren avhenger ofte av blant annet erfaring, pris og forberedelser. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan du velger eiendomsmegleren med best forutsetninger for å gi best mulig resultat.
Eiendomshjørnet
September 3, 2023

Derfor burde du benytte deg av avdragsfrihet

Når du som låntaker innvelges avdragsfrihet av banken, betyr dette at du i en periode utsetter avdragene til et senere tidspunkt. På denne måten betjenes kun renter og omkostninger på lånet i den gitte perioden. Avdragsfrihet kutter altså de månedlige kostnadene i perioden den bevilges, mens de totale kostnadene øker. I denne artikkelen ser vi nærmere på verdien av avdragsfrihet, og hvorfor du burde benytte deg av det.
Eiendomshjørnet
August 27, 2023

5 bøker som gjør deg til en bedre eiendomsinvestor

Dersom du har et umettelig behov for eiendom, og ikke får nok eiendomsstoff gjennom alt Eiendomshjørnet har å tilby, finnes det muligheter til å tilegne seg enda mer kunnskap på egenhånd. De siste årene har det kommet flere aktuelle bøker hvor ulike eiendomsfjes deler sine historier om hvordan de kom i gang med eiendom og utleie, og med generelle betraktninger om faget. I denne artikkelen presenterer vi 5 av disse bøkene.
Eiendomshjørnet
August 22, 2023

Når leietaker flytter ut: Dette er de 3 viktigste punktene du må ha oversikt over

Mange leieforhold preges av en god tone mellom utleier og leietaker underveis i leieforholdet. Som utleier er du kanskje fornøyd så lenge leia betales til avtalt tid og naboklagene uteblir. Når leieforholdet derimot skal avvikles, er det dessverre ikke alltid at idyllen vedvarer. Uoversiktlige kontrakter, eller mangelfull innflyttingsprotokoll, kan ofte skape grobunn for uenigheter rundt ansvaret for leilighetens slitasje. Der vi tidligere har skrevet en artikkel om hva du burde gjør før leietaker flytter inn, følger vi opp med hva du burde gjøre før- og under utflytting.
Eiendomshjørnet
August 20, 2023

Hvordan har boligprisutviklingen vært i juli?

Boligmarkedet er i konstant endring, og utviklingen kan ha stor betydning for deg som eiendomsinvestor. Det kan tidvis være utfordrende å spå fremtiden, og selv eksperter på eiendomsmarkedet kan bomme grovt. Det er derimot lettere å se på foregående perioder for å tyde utviklingen i markedet. Denne artikkelen tar for seg boligprisutviklingen i forrige måned. Juli måned var preget av lavt volum og store regionale forskjeller. Dette er vanlig for juli måned, og det er derfor naturlig å ikke ilegge juli måned for stor vekt. Det er likevel interessant å tyde trendene og vurdere hvorvidt rentebanen har fått det utslaget mange har sett for seg. Så hvordan utviklet det norske boligmarkedet seg i juli 2023?
Eiendomshjørnet
August 21, 2023

Dette må du ha på plass før leietaker flytter inn

Når dagen for at leietaker skal flytte inn er kommet, burde alt utover innflytningsprotokollen være signert og klart. Boligen skal være ferdigvasket, depositumet står på konto, og kontrakten for utleieforholdet er signert. Dersom du har disse tingene på plass, ligger mye til rette for et godt leieforhold. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva du burde gjøre før leietaker flytter inn.
Eiendomshjørnet
July 13, 2023

Når kan du øke husleien?

I Norge er det strenge reguleringer for når husleien kan endres etter inngått leieavtale. Som utleier har du likevel to muligheter, nemlig indeksregulering og tilpasning til gjengs leie. Disse to virkemidlene vernes av Husleieloven kapittel 4. En av disse virkemidlene kan benyttes årlig, den andre noe sjeldnere. I denne artikkelen ser vi på mulighetene for deg som utleier til å øke husleien etter inngått leieavtale.
Eiendomshjørnet
August 9, 2023

4 strategier for å investere i eiendom

Det finnes flere strategier for å investere i eiendom. Ulike nisjer har ulike forutsetninger, med fordeler og ulemper. Tre forskjellige boliger med henholdsvis høy, middels og lav standard kan alle være gode investeringer – dette avhenger av strategien din. Derfor må du selv vurdere hvilken strategi som passer deg, din livssituasjon og din risikoprofil. I denne artikkelen diskuterer vi tre strategier for eiendomsinvesteringer.
Eiendomshjørnet
August 6, 2023

Så mange utleieenheter kan du eie privat før det regnes som næringsvirksomhet

I Norge finnes det ingen eksakt grense for når utleie av eiendom går fra å være passiv kapitalforvaltning (privat utleie) til å bli ansett som næringsvirksomhet. Det er imidlertid praksis hos Skatteetaten å vurdere flere faktorer for å avgjøre om en person driver næringsvirksomhet eller ikke. Noen av faktorene som kan påvirke vurderingen er antall utleieenheter, hvor mye tid og ressurser det brukes på utleieaktiviteten, om du har andre arbeidsinntekter, og om du har et systematisk og organisert oppsett for utleieaktiviteten din. Konsekvensene av å defineres som næringsvirksomhet er en betydelig økning på nesten 30 % i skatt. Hver sak er unik, men i denne artikkelen skal vi tilstrebe å gi et generelt svar ved å vise til Skatteetatens egne retningslinjer. Dette gjør vi ved å se nærmere på en bindende forhåndsuttalelse utformet av Skatteetaten.
Eiendomshjørnet
August 1, 2023

8 steg for å bli en god utleier

For å gjøre utleie så effektivt som mulig, kan det være til hjelp å lage seg gode systemer fra start. Har du ikke allerede gjort det, er det ingen grunn til å vente. En god grunnmur vil forenkle skaleringen av porteføljen, og sørge for at du har oversikt til enhver tid. I denne artikkelen kommer vi med tips til hvordan du kan effektivisere utleien din ved hjelp av enkle systemer.
Eiendomshjørnet
July 13, 2023

Slik gjør giring deg rik

I Norge er belånings-effekten en av de fremste fordelene med å investere i eiendom. Som privatperson er andelen egenkapital ofte ikke mer enn 15 %. Resten får du låne av banken til en forsvinnende lav rente. Ved gode investeringer kan du dermed gjøre god avkastning på den lille egenkapitalen du investerer. Proffene kaller denne effekten for giring, eller gearing på engelsk. I denne artikkelen skal jeg forklare hvordan giring kan være veien til rask skalere fort.
Eiendomshjørnet
July 13, 2023

4 strategier for å diversifisere eiendomsporteføljen din

Det er ingen tvil om at eiendom kan være en lukrativ investering. De siste årene har gitt god avkastning både på eiendomsverdier og utleieinntekter. Likevel går vi inn i usikre tider og det kan være lurt å stå så sterkt rustet som mulig. En taktikk for å stå bedre rustet i et usikkert marked er å diversifisere porteføljen sin. Mange investorer fokuserer kun på et segment av boligmarkedet, og står dermed utsatt hvis noe skulle skje med det spesifikke segmentet. I denne artikkelen ser vi på 4 ulike strategier for å spre risikoen knyttet til eiendomsporteføljen din.
Eiendomshjørnet
September 18, 2023

Hvordan finne den perfekte leietaker?

Det kan være utfordrende å finne den riktige leietaker. Leier du ut studentboliger er du sikkert kjent med hyppig utskifting av leietakere. Har du ikke undersøkt leietaker godt nok kan det også være at du møter på komplikasjoner som manglende betaling, klager fra naboer og skade på utleieboligen. For å unngå dette er det viktig å screene leietaker godt og finne den beste matchen for akkurat din utleiebolig. Dette er lettere sagt enn gjort, og du som utleier kan aldri være helt sikker på om du har valgt riktig leietaker. Likevel er det noen steg du kan ta for å øke sannsynligheten for å finne den passende leietakeren. Vi går i denne artikkelen igjennom 4 punkter som kan være nyttige for deg som er på jakt etter den perfekte leietaker.
Eiendomshjørnet
September 14, 2023

Hvordan har rentene utviklet seg i Norge de siste 40 årene?

Som eiendomsinvestor blir du påvirket av rentene. Er rentene høye er det dyrt å finansiere boliglån, og er de tilsvarende lave er det lettere å skalere eiendomsporteføljen. Tøffere finansieringskostnader gir nå problemer for utbyggere, og mange prosjekter stopper delvis opp på grunn av dette. Samtidig blir det vanskeligere å selge inn utleiecaser til banken fordi du trenger en høyere cash-flow hver måned for å kunne betjene lånene. Hvordan rentebildet vil se ut fremover er vanskelig å spå, men mye tyder på at boliglånsrentene skal opp et par hakk til. For en bransje som er så avhengig av renter, er det interessant å ha kjennskap til hvordan rentene har utviklet seg. Vi ser i denne artikkelen på hvordan renten har endret seg de siste 40 årene i Norge.
Eiendomshjørnet
September 11, 2023

Dette skal følge med boligen du kjøper

Har du planer om å kjøpe en ny bolig? Eller skal du selge en bolig i nær fremtid? Da lønner det seg å vite hva som skal følge med boligen ved salg. Det er mange som ikke er klar over at du har krav på en rekke ting ved kjøp av bolig, og du kan som eiendomsinvestor spare tid og penger ved å ha stålkontroll på dette. Avhendingsloven, også kjent som lov om avhending av fast eiendom fra 1992, regulerer rettigheter og plikter mellom kjøper og selger ved avhending av fast eiendom ved frivillig salg. Under paragraf § 3-4 utdypes det at om ikke annet er avtalt, skal eiendommen overdras med ting som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Dette innebærer blant annet varig innredning og utstyr som er fastmontert, herunder fast elektriske installasjoner, dobbeltvinduer, faste gulvtepper osv. Avhendingsloven går ikke i dybden utover dette, og Eiendom Norge, NEF og Advokatforeningen har derfor laget en løsøreliste som ytterligere beskriver hva som bør følge med boligen. Vi ser i denne artikkelen på hva denne listen inneholder, og hva det kan bety for deg som boligkjøper og – selger.
Eiendomshjørnet
September 7, 2023

4 podkaster om eiendomsinvesteringer

Det finnes en rekke gode informasjonskilder for eiendomsinvesteringer. Blogger, bøker, twitter, instagram osv. Vi har tidligere presentert 7 gode bøker for eiendomsinvesteringer. Denne artikkelen kan leses her. I denne artikkelen tar vi derimot for oss 4 podkaster om eiendom som kan være gode informasjonskilder for deg som eiendomsinvestor. Podkastene er av ulikt preg, der noen baserer seg på intervjuer med eiendomsinvestorer og andre tar for seg boligmarkedet.
Eiendomshjørnet
September 4, 2023

3 strategier for å komme i gang med eiendom

Investering i eiendom kan være et godt alternativ for økonomisk vekst og langsiktig, stabil inntekt. For de som ønsker å komme i gang med eiendomsinvesteringer, er det viktig å utforske ulike strategier som kan skreddersys til dine individuelle behov og mål. Ulike strategier krever også ulik tilgang på kapital, og det finnes alltid muligheter for å komme i gang, selv om du ikke har all verdens med kapital. Vi skal i denne artikkelen se på 3 ulike strategier for å komme i gang med utleie av eiendom. Flere av strategiene er allerede godt kjent, men det er fordelaktig å få en oversikt. Det er ikke alle som er klar over det økonomiske potensialet til de ulike strategiene.
Eiendomshjørnet
August 31, 2023

Når lønner det seg å selge boligen din?

Som eiendomsinvestor vil du før eller siden selge en bolig. Enten du skal skifte ut deler av porteføljen din, trenger kapital til et annet prosjekt eller ønsker et annet sted å bo er det lurt å kjenne til trendene i boligmarkedet. Har du identifisert historiske trender og kjenner triksene er sjansene høyere for at du får en god salgspris. Det varierer fra situasjon til situasjon hvor fleksibel en er på valg av salgstidspunkt, men det lønner seg å unngå et tvunget salg. Planlegg salget god tid i forveien og sørg for at du har mulighet til å selge når markedet er hetest. Vi ser i denne artikkelen på 4 tips til når og hvordan du bør selge boligen din.
Eiendomshjørnet

Kreative måter å få låne mer enn 5x inntekt

Skal du ta opp boliglån, enten det er til egen bolig eller utleiebolig, er du nødt til å forholde deg til utlånsforskriften. Utlånsforskriften regulerer hvor mye du lån du kan få basert på inntekt, betjeningsevne, gjeld osv. Dette forklares i dybden i artikkelen 5 punkter i utlånsforskriften du må kjenne til - med endringer fra 2023. Det kan være vanskelig å få finansiert ønsket bolig hvis du må forholde deg til 5x inntekt, ettersom boligprisene har skutt i været de siste årene. Det kan derfor være hensiktsmessig å kjenne til noen triks for å navigere rundt denne reglen. Vi ser i denne artikkelen på noen ulike metoder for å få låne mer enn 5 ganger inntekt.
Eiendomshjørnet
August 24, 2023

5 tips til hvordan du kan gjøre utleieboligen din mer attraktiv

Har du selv vært på leting etter utleiebolig er du nok klar over mengden lite fristende boligene på markedet. Det florerer av ukoselige boenheter med dårlige annonser. Dette er synd for både leietaker og utleier, ettersom trivsel kan reduseres og utleier ikke oppnår best mulig leieinntekter. Vi gir i denne artikkelen 5 tips til hvordan du som utleier med noen enkle grep kan gi utleieenheten din et vesentlig løft. Dette kan gi deg høyere leiepris og mer tilfredse leietakere.
Eiendomshjørnet
August 17, 2023

Hva er SAK10 og hvilke deler bør du kjenne til?

SAK10, også kjent som byggesaksforskriften, utfyller plan- og bygningslovens regler hva gjelder byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, godkjenning av foretak for ansvarsrett og en rekke andre punkter. Plan – og bygningsloven kan være tung å lese, og det er derfor veldig nyttig å ha kjennskap til byggesaksforskriften. Byggesaksforskriften vil bli omtalt som SAK 10 i resten av artikkelen. SAK10 tar for seg en rekke aspekter, hvor mange av delene er forbeholdt større byggeprosjekter. Har du vært involvert i et større kommunalt prosjekt, er du sikkert klar over det enorme dokumentasjonskravet som kreves i tråd med SAK10. For deg som boliginvestor er det en mindre del av SAK10 du trenger kjennskap til. Det er ikke mulig å romme alt du trenger å vite om SAK10 i en artikkel, men vi ser her på 6 viktige punkter.
Eiendomshjørnet
August 14, 2023

Hva gjør du som utleier hvis leietaker ikke betaler husleien?

Som utleier kan du havne i situasjoner hvor leietakere ikke betaler husleien. Dette kan skyldes ulike årsaker, og som oftest er det bare en forglemmelse. Likevel finnes det ganger hvor leietaker gjentatte ganger er for sent ute eller rett og slett ikke betaler i det hele tatt. Da er det greit å kjenne til hva du som utleier kan gjøre og må forholde deg til. Det er tidligere publisert en artikkel som beskriver når du kan kaste ut leietaker. Der blir det blant annet nevnt manglende husleie som mulig grunn for utkastelse. I denne artikkelen ser vi nærmere på 5 punkter som er viktig å kjenne til hvis husleie ikke blir betalt.
Eiendomshjørnet
August 10, 2023

En kort guide til byggesøknad. Dette bør du vite:

Har du et byggeprosjekt i tankene er det nyttig å vite hvordan en byggesøknad utarbeides og hvordan saksgangen vil se ut. Om tiltaket krever byggesøknad eller ikke, kommer an på størrelsen og kompleksiteten. Byggesøknadene har også varierende omfang, og ulike krav til om du trenger ansvarlig søker eller om du kan søke som privatperson. Vi ser i denne artikkelen på noen viktige punkter knyttet til byggesøknaden og ulike «typiske» tiltak som faller innunder de ulike kravene.
Eiendomshjørnet
August 7, 2023

Bør du inkludere strøm i husleien eller ikke?

Leier du ut en boenhet er det nødvendig med strøm. Hvorvidt du velger å inkludere strøm i husleien eller ikke er en vurderingssak, og du bør ha kjennskap til hva de ulike alternativene innebærer. Det er i hovedsak tre alternativer du kan velge mellom. Første alternativ er strøm inkludert i husleien, og månedlig leiepris blir følgelig noe høyere. Du kan også arrangere det slik at strømmen betales separat fra husleien, og at dette beløpet varierer med ulikt forbruk. Siste alternativ er at leietaker selv tegner strømabonnement og administrerer dette. I denne artikkelen ser vi på de tre ulike alternativene, og hvilke fordeler og ulemper de innebærer.
Eiendomshjørnet
August 3, 2023

Hva er fremleie og når kan det benyttes?

Fremleie av et utleieobjekt betyr at en leietaker velger å leie ut boenheten til en annen person i en periode, i stedet for å bo der selv. Dette er typisk hvis en leietaker midlertidig forlater boligen, eksempelvis på grunn av jobb eller studier i en annen by, men fortsatt vil beholde boligen til senere. Det kan også være tilfellet hvis en boenhet med 4 soverom leies ut til en person, som videre leier ut boenheten for å fylle opp de resterende soverommene. Fremleie kan gi både utleier og leietaker fleksibilitet, men det er viktig at det blir gjort riktig. Vi ser i denne artikkelen på 5 punkter innenfor fremleie som er viktig å kjenne til.
Eiendomshjørnet
July 31, 2023

Kjenner du til disse arealbegrepene innenfor eiendom?

Ulike eiendomsprosjekter vil benytte seg av forskjellige arealbegreper. Boligannonser differensierer også gjerne mellom ulike arealbegreper, og det er ikke alltid like lett å forstå hva dette tilsvarer. Har du kjøpt en bolig med bruksareal på 150 m2 og primærrom på 60 m2, har du muligens gjort et dårlig kjøp. Det er derfor nyttig å kjenne til hva begrepene betyr. Vi skal i denne artikkelen gå gjennom 6 arealbegreper som er viktig å kjenne til, og når de brukes.
Eiendomshjørnet
July 27, 2023

Hva er mellomfinansiering og når kan det brukes?

De fleste boligeiere vil før eller siden bytte bolig. De færreste av oss har nok egenkapital til å kjøpe ny bolig før den gamle er solgt, og vil derfor trenge mellomfinansiering hvis dette skal gjennomføres. Mellomfinansiering gjør det mulig å kjøpe drømmeboligen når den kommer på markedet, og selge den eksisterende boligen senere. Vi ser i denne artikkelen nærmere på hva mellomfinansiering betyr, når det kan brukes og hvilken risiko det innebærer.
Eiendomshjørnet

Dette bør du se etter i tilstandsrapporten når du kjøper bolig

I dag er det normalt å bestille en tilstandsrapport ved boligsalg. Dette er en omfattende rapport som beskriver boligens tekniske stand, og utarbeides av en autorisert takstmann. Den må ikke forveksles med en takstrapport, som er en enklere vurdering av boligens verdi. Det er ikke påkrevd å inkludere en tilstandsrapport ved salg av bolig. Likevel, en slik rapport skaper trygghet for kjøper, og kreves ofte av forsikringsselskap for å få boligselgerforsikring. I denne artikkelen skal vi forklare hvordan du leser en tilstandsrapport, og hva du bør se etter.
Eiendomshjørnet
May 30, 2023

25-åringen som bor gratis i Oslo sentrum gjennom leieinntekter fra sin første utleiebolig

Med gode sparevaner og en sterk motivasjon for å jobbe, har han kommet seg inn på det brennhete boligmarkedet i Oslo, og kjøpt sin første utleiebolig. 25-åringen er bedre kjent under twitteraliaset Spar og Invester. Som brukernavnet indikerer, har han alltid vært over gjennomsnittet interessert i sparing og investering. I dag leier han gratis i sentrum av byen gjennom leieinntekter fra en utleieenhet. Dette er historien om hvordan han klarte det.
Eiendomshjørnet
May 16, 2023

Forskjellene mellom selveier-, andel-, aksje- og obligasjonsleiligheter du må være klar over

Å kunne skille mellom de ulike eiertypene vi har i Norge og hva som kjennetegner de, er nødvendig for å navigere riktig i markedet. Hva det vil si at en bolig er en aksje-, andel-, eller selveierleilighet, er viktig å forstå for å gjøre avgjørelser som er riktig for strategien din. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de ulike eiertypene som finnes, samt begreper i tilknytning til disse.
Eiendomshjørnet
May 14, 2023

Bør du godta depositumsgaranti eller depositumskonto som utleier?

Som utleier trenger du en sikkerhet for leieforholdet. Hvis leietaker ikke betaler husleie, eller om skader på boligen skulle oppstå, vil du fortsatt være garantert å få tilbake pengene dine med en depositumsløsning. Tradisjonelt sett har depositumskonto vært en foretrukken løsning for mange, men bruken av depositumsgaranti har med årene blitt mer utbredt. I denne artikkelen ser vi på de to depositumsløsningene.
Eiendomshjørnet
May 10, 2023

Er det nødvendig med boligkjøperforsikring? Dette er fordeler og ulemper

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring for deg som kjøper en bolig. Forsikringens virksomhetsområde er for eventuelle tilfeller hvor det oppdages juridiske feil eller mangler tilknyttet boligen etter kjøp. Hva som regnes som juridiske feil eller mangler, er en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak. Dersom du er rutinert når det kommer til boligkjøp, er sannsynligheten vesentlig mindre for at du havner i situasjoner hvor en slik forsikring kan være til hjelp. I denne artikkelen ser vi på fordeler og ulemper med boligkjøperforsikring.
Eiendomshjørnet
May 7, 2023

Når kan du kaste ut leietaker? 4 punkter du som utleier må være klar over

Som utleier kan du møte på utfordrende leietakere. Problemene relaterer seg ofte til ubetalte husleier eller mislighold av husordensregler, og kan by på mange utfordringer. Det kan derfor bli aktuelt å kaste ut leietaker. Ofte vil det løse seg med dialog, men det kan likevel være greit å kjenne til prosessene rundt utkastelse hvis det blir nødvendig. I denne artikkelen ser vi på 4 punkter rundt det juridiske og praktiske ved utkastelse av leietaker.
Eiendomshjørnet
May 18, 2023

4 grunner for hvorfor inflasjon er bra for deg med boliglån og utleieobjekter – og dårlig for deg med sparepenger

Vi er inne i en tid hvor prisene vil stige mer enn de har gjort på lang tid. For å få bukt på inflasjonen, setter Norges Bank opp rentenivået i et galopperende tempo. Sitter du med store boliglån vil dette medføre større låneutgifter. Skremmende vil noen si, fordelaktig vil andre hevde. I denne artikkelen ser vi på 4 grunner for hvorfor inflasjon faktisk kan være bra for deg med boliglån og utleieobjekter, og tilsvarende dårlig for deg med sparepenger. Spenn deg fast.
Eiendomshjørnet
May 8, 2023

6 systemer for passiv og bekymringsfri utleie av eiendom

Utleie av eiendom kan både være tidkrevende og strevsomt. Høylytte leietakere, jevnlig utskiftning med oppstriping av gulvet, og rotete studenter i kollektiv. Utfordringene er mange, og konsekvensene kan være store. En proaktiv tilnærming til utleieforvaltning med systemer på plass, kan redusere tidsbruken din, og øke trivselen for leietakerne. I denne artikkelen ser vi på 6 effektive systemer for utleie av eiendom.
Eiendomshjørnet
May 4, 2023

Er soverommet lovlig? Slik ser du om et rom er godkjent for varig opphold i salgsannonsen

For mange utleiere er antall soverom vesentlig når de leter etter objekter på eiendomsmarkedet. I private hjem er det ikke uvanlig at rom som mangler godkjennelse for varig opphold benyttes som soverom. Eiendomsmeglere vet dette, men presenterer likevel ikke-godkjente soverom som soverom i salgsannonsen. Utleie av rom, presentert som soverom, uten godkjennelse for varig opphold er ulovlig utleie, og kan få konsekvenser for deg som utleier. I denne artikkelen fokuserer vi på hva som kjennetegner et rom godkjent for varig opphold, og de juridiske kravene til soverom.
Eiendomshjørnet
May 2, 2023

Slik flytter du eiendommer skattefritt fra privat eierskap til selskap

I en tidligere artikkel konkluderte vi med at det på generelt grunnlag er mest gunstig å investere i utleieboliger som privatperson, så lenge som mulig. Ved skaleringen av utleieporteføljen vil hindringer som kravet om 5x inntekt og enhetsbegrensninger gjøre at en overgang til AS vil være nødvendig. Denne overgangen kan bli en dyr erfaring om du gjør feil, eller skattefri hvis du gjør det riktig. Der den forrige artikkelen diskuterte når overgangen fra privat til AS skal skje, diskuterer vi i denne artikkelen hvordan overgangen fra privat til AS optimaliseres.
Eiendomshjørnet
April 28, 2023

4 verktøy og digitale tjenester for tidsbesparende utleie av eiendom

Utleie av eiendom kan være tidkrevende og gi deg en deltidsjobb som vaktmester hvis du er uerfaren. Jobben so utleier blir raskt overveldende hvis du jobber reaktivt hver gang en utfordring oppstår. Med proaktive systemer og verktøy kan du forhindre problemer, jobbe smartere og pare tid. Særlig digitale tjenester kan hjelpe deg godt. I denne artikkelen ser vi på 4 verktøy for effektiv utleie av eiendom.
Eiendomshjørnet
May 4, 2023

BRRRR-metoden: Hvordan kjøpe mange boliger med de samme pengene

Det høres ut som clickbait, mener det egentlig det? La oss ta et lite dypdykk i "BRRRR" strategien og hvorfor den er så mye snakket om. Du spinker og sparer, setter penger til siden, og etter flere år har du nok penger til å kjøpe en bolig du kan leie ut. Plutselig har du noen utleiekroner som kommer inn hver måned, men hva skal du gjøre nå? Starte fra null og bruke mange år til på å spare opp til neste kjøp? Hva om jeg fortalte deg at det finnes en mye enklere måte å gjøre det på?
Hobbyinvestoren
April 25, 2023

Slik sparer du skatt gjennom fradrag for kostnader ved utleie av eiendom

Ved skattepliktig utleie kan du som utleier spare mye på å sette deg inn i reglene for fradrag av kostnader. Vår erfaring er at dersom du er nøye med fradragene du har krav på, kan den effektive skatten fort komme ned i 10-15 %, avhengig av størrelsen på utgifter du har hatt inneværende år. Til sammenligning blir effektiv skatt i en ni-til-fire-jobb ofte over 40 %. I denne artikkelen vil vi komme med våre beste tips til hvilke skattefradrag du som utleier har krav på.
Hobbyinvestoren
April 23, 2023

Seks grunner til hvorfor investering og utleie av eiendom er lønnsomt

Det finnes mange gode grunner til å begynne med utleievirksomhet. På kort sikt øker likviditeten din gjennom leieinntekter. På lang sikt tjener du (historisk sett) på verdistigning av boligen. Boliglån spises opp av inflasjonen, mens leietakers leiepris kan indeksreguleres i takt med inflasjonen. Ikke minst kan utleie være skattemessig gunstig. I denne artikkelen ser vi nærmere på seks grunner til hvorfor utleie er så lukrativt.
Hobbyinvestoren
April 20, 2023

Slik velger du riktig leiepris som utleier

Hvordan du kommer frem til riktig leiepris kan gi store utslag for deg som boliginvestor. Som i alle andre frie marked, styres leieprisen av tilbud og etterspørsel. Paradoksalt nok er det ikke alltid gitt at prisen markedet kommer frem til, er den riktige for deg. Som utleier burde du ta hensyn til flere aspekter enn kun leietakers betalingsvilje. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva som er som er viktig når du beregner leiepris.
Hobbyinvestoren
April 16, 2023

Er eiendommen en god deal? Slik regner du på utleieobjekter gjennom 8 steg

Som utleier er evnen til å lage presise regnestykker avgjørende for å lykkes. Slapt arbeid i forarbeidet kan få store konsekvenser, og bremse muligheten for skalering. Beregning av yield kan gi deg et enkelt overblikk over en eiendoms avkastning, men er ikke tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for om en eiendom er en god investering som utleieobjekt. I denne artikkelen ser vi på relevante kostnader av hva yield-beregninger dekker, og viktigere, ikke dekker.
Hobbyinvestoren
April 11, 2023

Min Første Utleieenhet – Pål Restad

Alle eiendomsinvestorer har sin unike reise. For noen har det alltid vært gitt at de skulle investere i eiendom utover primærbolig. For andre var det tilfeldigheter som førte de inn på dette sporet. I artikkelserien Min Første Utleieenhet intervjuer vi kjente- og ukjente profiler fra #Fintwit om deres første utleieenhet. Målet med denne artikkelserien er at leseren skal slippe å gå opp den samme stien som intervjuobjekt har gått. Deres erfaringer kan gjøre deg bedre rustet til å unngå fallgruvene de har gått i, og å høste av den kunnskapen de har opparbeidet seg.
Mathias Brunland
April 9, 2023

Bør du leie ut med eller uten møbler? Dette er skattereglene og fallgruvene du må unngå

Som utleier må du ta stilling til om boligen skal leies ut møblert eller umøblert. Dette er en viktig avgjørelse, og vil få praktiske- og skattemessige konsekvenser. Hvilket alternativ som er mest gunstig avhenger gjerne av type utleie. Kollektiv, kortidsutleie, eller langtidsutleie vil stille ulike krav til dette. I denne artikkelen undersøker vi fordeler og ulemper med møblert- og umøblert utleie.
Pål Restad
April 4, 2023

5 tips til kortidsutleie av hytte + skatteregler

Utleie av egen fritidsbolig har takket være annonseplattformer aldri vært enklere enn i dag. Likevel er fortsatt mange hytteeiere skeptiske til å slippe inn fremmede gjester uten oppsyn. Dette på tross av at faste kostnader som renter på lån, driftskostnader som båtplass eller brøyting av vei, påløper uavhengig av hvor ofte fritidsboligen benyttes. Er du blant de som ikke bruker hytta hver uke, burde du derfor vurdere å leie ut i perioder du ikke planlegger å bruke den selv. I denne artikkelen ser vi nærmere på fordelene med utleie av egen fritidsbolig.
Pål Restad
April 2, 2023

HobbyInvestoren: – Kjøpet som forandret livet mitt. Slik finansierte og kjøpte jeg min første utleieenhet

Alle eiendomsinvestorer har sin unike reise. Noen startet målrettet, for andre var det tilfeldigheter som førte de inn på dette sporet. I artikkelserien Min Første Utleieenhet intervjuer vi kjente- og ukjente profiler fra #Fintwit og Eiendomshjørnet om deres første utleieenhet. Målet med artikkelserien er å dele dyrekjøpte erfaringer med deg, og inspirere til oppstart.
Mathias Brunland
March 26, 2023

Slik bruker du yield til å regne på kjøp av utleieenheter

For de fleste erfarne eiendomsinvestorer vil sannsynligvis yield være et kjent begrep. Er du ny, er det essensielt å få en god forståelse av dette tidlig. De ulike formene for yield er anvendbare for eiendommer i boligmarkedet og innen næring, men det finnes forskjeller du burde kjenne til. La oss undersøke de ulike formene for yield, samt deres styrker og svakheter.
Pål Restad
March 29, 2023

Bør du investere i sekundærbolig privat eller gjennom AS?

Å investere i eiendom kan både gjøres som privatperson, eller gjennom aksjeselskap (AS). Å vite hva som er rett for deg avhenger av flere faktorer. Som privatperson får du ofte bedre rente, lengre nedbetalingstid og mindre egenkapitalkrav, men finansieringen avhenger av lønnen din. Som AS er det flere formaliteter og strengere krav, men til gjengjeld er det ingen begrensing på skalering av porteføljen fra lønnen din. I denne artikkelen ser vi på om du bør kjøpe eiendom på privathånd eller gjennom selskap.
Håkon Midtun (Økonomisk Frihet)
March 19, 2023

5 punkter i utlånsforskriften du må kjenne til - med endringer fra 2023

Siden 2015 har bankenes utlånspraksis for lån med pant i bolig vært regulert i boligforskriften, siden 2021 ved navn utlånsforskriften. Forskriftens hensikt har vært å skjerpe bankenes krav til låneopptager, med andre ord å gjøre det vanskeligere å få lån. Dagens utlånsforskrift av 1.1.2021 er gjeldene frem til 31.12.2024, men fikk endringer så sent som 1.1.2023. Noen forbinder utlånsforskriften kun med «5 ganger inntekt», men den omhandler mye mer. La oss se nærmere på de viktigste punktene bankene må ta stilling til ved låneopptak.‍
Håkon Midtun (Økonomisk Frihet)
March 15, 2023

Triksene som gir deg høyere finansieringsbevis

Dersom du skal kjøpe bolig, trenger du et finansieringsbevis fra banken. Dette er beviset på at du har fått innvilget lån, og gjør at du kan delta i budrunder på eiendomsmarkedet. De fleste får utdelt beviset automatisk etter en søknadsprosess fra banken. Det gir sjeldent de beste betingelsene. I denne artikkelen ser vi på hva du selv kan gjøre for å øke størrelsen på finansieringsbeviset ditt, og få de beste betingelsene.‍
Pål Restad
March 12, 2023

Før du investerer: Har du husket å sjekke kommunearkivet?

Ved første øyekast kan en eiendom fremstå som et røverkjøp. Den sjekker av alle boksene, og du tror den raskt kan stige i verdi med noen enkle tiltak. Likevel hender det at skinnet bedrar. Tiltakene du i utgangspunktet så på som enkle og raske, kan vise seg å bli krevende etter et søk i kommunearkivet. I denne artikkelen ser vi på hvordan et søk i kommunearkivet kan redde deg fra bomkjøp, og gi bedre oversikt over eiendommen før du investerer.
Håkon Midtun (Økonomisk Frihet)
March 5, 2023