Blogg

En oversikt over bloggartikler fra Eiendomshjørnet

Kan utleier kreve betaling for dårlig utvask og andre mangler? Casegjennomgang med erstaningskrav på 143 750 kroner fra husleietvistutvlaget

Vi ser i denne artikkelen på om utleier kan kreve betaling for dårlig utvask og andre mangler. Casegjennomgang med erstaningskrav på 143 750 kroner fra husleietvistutvlaget. Leietaker må betale utleier deler av kravene, og utleier frifinnes fra leietaker sine krav. Les hvordan.
Eiendomshjørnet
June 6, 2024

Hvordan administrere oppussing av eiendommer uten å selv være til stede?

Vi ser i denne artikkelen på hvordan du kan redusere denne tidsbruken ved hjelp av smarte verktøy og prosesser. Nøkkelen ligger blant annet i gode håndverkere, 3d-scanning, digital oppussing og digitale dørlåser.
Eiendomshjørnet
May 30, 2024

Kjenner du til de nye reglene for måling av areal?

Det er utarbeidet nye regler for måling av areal. I hovedsak er det følgende endringer som er viktig å få med seg: P-ROM og S-ROM skal ikke lenger benyttes, boligens areal skal oppgis i BRA, BRA deles opp i BRA-i, BRA- e og BRA-b, og det skal opplyses om åpent areal.
Eiendomshjørnet
May 23, 2024

Opsjonsavtaler i eiendomsmarkedet

Vi ser i denne artikkelen på hva som menes med opsjonsavtaler, når de kan benyttes, og hvilke risikomomenter som knytter seg til avtaleformen. Det forklares hvordan opsjonsavtaler kan benyttes både på avtalt leiekontrakt og ved utvikling av tomt.
Eiendomshjørnet
May 16, 2024

Har du planer om å overføre en bolig mellom generasjoner? Dette bør du vite

Vi ser i denne artikkelen på hva du bør være klar over dersom en bolig skal overføres mellom generasjoner. Det presenteres skatte - og avgiftsregler, forskudd på arv, gave og tinglysning. Det skilles også mellom om arvelater er i live eller ikke.
Eiendomshjørnet
May 9, 2024

Bruker leietaker narkotika? Dette kan du gjøre:

Vi ser i denne artikkelen på de juridiske aspektene ved å kaste ut leietakere som bruker narkotika, og gir innsikt i hvordan man best kan navigere gjennom denne komplekse prosessen. Vi går gjennom § 9-9 - Utleierens hevingsrett og hva som bør være regulert i leiekontrakten.
Eiendomshjørnet
May 2, 2024

Spar penger på oppussing ved å bruke riktig kredittkort

Vi ser i denne artikkelen på hvilke muligheter som finnes og hvilke strategier som kan lønne seg ved bruk av kredittkort. Ved oppussing kan du spare en rekke poeng som kan brukes på flyreiser, rabatter i butikker og mer.
Eiendomshjørnet
April 25, 2024

Annuitetslån eller serielån – hva lønner seg?

Vi ser i denne artikkelen på de ulike karakteristikkene ved annuitetslån og serielån, og vurderer fordeler og ulemper. Målet er å gi leser en bedre forståelse av låneformene, slik at det kan fattes bedre beslutninger basert på risikotoleranse, økonomisk situasjon og mål.
Eiendomshjørnet
April 18, 2024

Inflasjon og egenkapitalavkastning – en guide

Vi ser i denne artikkelen på hvordan inflasjonen påvirker dine eiendomsinvesteringer med praktiske eksempler for å gi et dypere innblikk i betydningen for din eiendomsportefølje på godt og vondt. Vi vurderer blant annet realverdi, realrente, KPI-justering og skalering.
Eiendomshjørnet
April 11, 2024

Prisvekst eller høye leieinntekter – hvilken strategi lønner seg?

Denne artikkelen går i dybden på forskjellene mellom prisvekst og høye leieinntekter. Vi ser på omfanget av forvaltning, risikoen med høy belåning, betjeningsevne, tempo på skalering og supplerer med mange praktiske eksempler.
Eiendomshjørnet
April 4, 2024

Slik kommer du i gang med eiendomsinvesteringer

Vi ser i denne artikkelen på hvordan du kan komme i gang med eiendomsinvesteringer. Vi går blant annet igjennom privatøkonomi, strategi, lokasjon, finansieringsbevis, ulike objekter og kostnader.
Eiendomshjørnet
March 3, 2024

Derfor påvirker EUs bærekrafts-politikk dine eiendomsinvesteringer

Vi ser her på hvordan EU´s bærekraftspolitikk vil påvirke dine eiendomsinvesteringer. Vi ser på nye finansieringsbetingelser, lånemarginer basert på bærekratskriterier, og hvordan mindre utleiere vil bli rammet. Vi ser også på noen an taksonomikravene.
Eiendomshjørnet
February 18, 2024

Slik fikk de 1 000 000 kr i gevinst på to måneder i Stavanger sentrum

I Stavanger sentrum ble det våren 2023 solgt en 111 kvm stor selveierleilighet til 3 850 000 kr. Mindre enn to måneder senere var den samme boligen tilbake på boligmarkedet, men med ny prisantydning på 5 990 000 kr. Dersom boligen selges til prisantydning tror vi på en gevinst omkring 1 000 000 kr.
Eiendomshjørnet
February 11, 2024

Slik analyserer du et kjøp av en tomteflipp

I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du kan analysere en tomteflipp ved å vise til et eksempel fra virkeligheten. Vi går gjennom objektet, regulering, plassering på tomt, kommunearkivet og priser i nærområdet.
Eiendomshjørnet
February 4, 2024

Slik brukte de halvannen måned på å få gevinst på 1 200 000 kr

Selveierleiligheten på Frogner i Oslo sentrum ble våren 2023 overtatt for i underkant av 8 000 000 kr. Halvannen måned senere ble den lagt ut på markedet med en prisantydning 2 490 000 kr over den gamle. Eiendomsmegleren Location estimerer en fortjeneste på minst 1 200 000 kr.
Eiendomshjørnet
January 28, 2024

Formuesverdi av oppussingsobjekter. Hvordan fungerer det og hvilke muligheter kan det gi?

Hva legges til grunn for beregning av formuesskatt? Vi ser i denne artikkelen på ulike verdibegreper, herunder prisantydning, markedsverdi, e-takst etter oppussing og skatteetatens beregnede formuesverdi.
Eiendomshjørnet
January 25, 2024

Dette må du vite om kontraktsposisjoner

I denne artikkelen går vi gjennom hva kontraktsposisjoner innebærer, og når det kan brukes. Det legges vekt på forskjellen mellom salg fra privatperson og næringsdrivende, og hvordan salg av kontraktsposisjoner skal beskattes.
Eiendomshjørnet
January 21, 2024

Slik flippet de en andelsleilighet med 600 000 kr i gevinst på 6 måneder

Bergensboligen skiftet eier like før julen 2022, den gang for 2 500 000 kr. Da budrunden var over stod det høyeste budet til å være 3 650 000 kr. Etter å ha trukket fra estimerte totale kostnader på 500 000 kr, sitter flipper igjen med en gevinst på rundt 650 000 kr før skatt.
Eiendomshjørnet
January 14, 2024

Kjenner du til de nye reglene for mikrohus?

Fra 1. juli 2023 ble det innført nye regler i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift for mikrohus som skal brukes til helårsbolig.Formålet med endringene er å bidra til økonomiske besparelser og økt mulighet for egenarbeid i byggeprosessen. Vi ser på definisjonen og de nye reglene.
Eiendomshjørnet
January 11, 2024

Dette må du vite om tvangssalg

Vi ser i denne artikkelen på hva du bør vite om tvangssalg og hvordan det fungerer. Det vises også til praktiske eksempler og hvilken risiko du løper på dersom du kjøper et objekt på tvangssalg.
Eiendomshjørnet
January 7, 2024

Risikoen ved eiendom - Del 5 - Et historisk blikk

Økende renter og usikkerhet øker risikoen ved eiendomsinvesteringer. Men hvordan stiller denne perioden seg til tidligere perioder der boligkrakk har vært faktum og situasjonen uutholdelig for mange investorer? Vi ser på etterkrigstiden, frislippet av den regulerte boligpolitikken og deregulering vs. regulering.
Eiendomshjørnet
January 4, 2024

Slik tjente de 960 000 kroner med en andelsleilighet på under fem måneder i Trondheim i 2023

Andelsleiligheten ble kjøpt for 2 130 000 kr. Snaut fem måneder senere var boligen tilbake på markedet, da med en prisantydning på 3 490 000 kr. Totale kostnader knyttet til oppussing er antatt rundt 400 000 kr. Ved salg til prisantydning vil dermed gevinst før skatt komme på 960 000 kr.
Eiendomshjørnet
December 31, 2023

Risikoen ved eiendom - Del 4 - En dårlig deal

Hva skjer hvis du gjør en dårlig eiendomsinvestering? I denne artikkelen ser vi på risiko for å kjøpe et ugunstig objekt, og hvordan du kan handle i ettertid. Vi diskuterer blant annet dårlige, private eiendomsinvesteringer, hvordan skaleringen bremses og hvordan giring av lån går begge veier.
Eiendomshjørnet
December 28, 2023

De 5 beste formene for flipping – Del 2

Å flippe betyr å kjøpe en eiendom med hensikt å selge videre med fortjeneste innen kort tid. Dette kan gjøres på flere måter. I den andre av to artikler om flipping, ser vi nærmere på flipping gjennom utvidelse av bygningsmasse, og utskillelse av tomter.
Eiendomshjørnet
December 24, 2023

Risikoen ved eiendom - Del 3 - Makroøkonomiske forhold

I denne artikkelen ser vi på risiko knyttet til de makroøkonomiske forholdene som er i konstant endring. Vi diskuterer blant annet endring i nasjonal og internasjonal økonomi (økte renter), arbeidsledighet, skatte – og avgiftspolitikk og trender og endringer i økonomien
Eiendomshjørnet
December 21, 2023

Slik tjente tre kompiser 1,4 millioner på kun 14 måneder i Drammen

Denne leiligheten ble i november 2019 kjøpt for 3 450 000 kr av tre kompiser. I mars 2021, altså 16 måneder senere, ble den solgt for 5 990 000 kr. Med estimerte oppussingskostnader på omkring 1 150 000 kr gir dette en pen, og mest sannsynlig skattefri gevinst på 1 390 000 kr.
Eiendomshjørnet
December 17, 2023

Slik sier du opp leietaker

I Norge behøver utleier lovlig oppsigelsesgrunn for å kunne si opp en leieavtale før den eventuelt utløper. I denne artikkelen ser vi nærmere på når du kan si opp leieavtalen med leietaker, og forklarer utforming av leieavtale, oppsigelsens innhold, oppsigelsestid og motsettelse og rettsak
Eiendomshjørnet
December 10, 2023

Dette må du vite om Husleieloven – Del 4 - Leietaker flytter ut

I Norge reguleres avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag av Husleieloven. I denne artikkelserien ser vi nærmere på noen av de mest innflytelsesrike delene av den viktigste loven for utleiere. Her ser vi på når leietaker flytter ut og eventuelle uenigheter mellom leietaker og utleier.
Eiendomshjørnet
December 3, 2023

Risikoen ved eiendom - Del 2 - Utvikling av eiendom

I denne artikkelen ser vi på risiko knyttet til utvikling av eiendom. Vi diskuterer blant annet Oppussing og BRRRR, utvikling av tomt, hvordan utvikling som privatperson innebærer stor risiko og avslutningsvis hvordan usikre tider påvirker risiko.
Eiendomshjørnet
November 30, 2023

Dette må du vite om Husleieloven – Del 3 - Mislighold og fremleie

I Norge reguleres avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag av Husleieloven. I denne artikkelserien ser vi nærmere på noen av de mest innflytelsesrike delene av den viktigste loven for utleiere. Her ser vi på mislighold av leieavtale og fremleie.
Eiendomshjørnet
November 26, 2023

5 tips til et godt boligkjøp

I denne artikkelen deler vi 6 tips til hvordan du gjør gode boligkjøp. Vi ser på tidshorisont, budgrense, budgiverstrategi, investeringsstrategi med mer.
Eiendomshjørnet
November 26, 2023

Dette må du vite om Husleieloven – Del 2 - Depositum og vedlikehold

I Norge reguleres avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag av Husleieloven. I denne artikkelserien ser vi nærmere på noen av de mest innflytelsesrike delene av den viktigste loven for utleiere. Her ser vi på depositum og vedlikehold.
Eiendomshjørnet
November 19, 2023

Hvordan har boligprisutviklingen vært i juli?

Boligmarkedet er i konstant endring, og utviklingen kan ha stor betydning for deg som eiendomsinvestor. Det kan tidvis være utfordrende å spå fremtiden, og selv eksperter på eiendomsmarkedet kan bomme grovt. Det er derimot lettere å se på foregående perioder for å tyde utviklingen i markedet. Denne artikkelen tar for seg boligprisutviklingen i forrige måned. Juli måned var preget av lavt volum og store regionale forskjeller. Dette er vanlig for juli måned, og det er derfor naturlig å ikke ilegge juli måned for stor vekt. Det er likevel interessant å tyde trendene og vurdere hvorvidt rentebanen har fått det utslaget mange har sett for seg. Så hvordan utviklet det norske boligmarkedet seg i juli 2023?
Eiendomshjørnet
November 13, 2023

Risikoen ved eiendom - Del 1 - Utleie og forvaltning av eiendom

I denne artikkelen ser vi på risiko knyttet til utleie og forvaltning av eiendom. Vi diskuterer blant annet kvalitet på leietaker, ledighet/vakanse, soliditet på kontrakt, lavere leiepris enn forventet og mulighet til å redusere nedsiderisiko.
Eiendomshjørnet
November 13, 2023

Dette må du vite om Husleieloven – Del 1 - Leieavtaler og husleie

I Norge reguleres avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag av Husleieloven. I denne artikkelserien ser vi nærmere på noen av de mest innflytelsesrike delene av den viktigste loven for utleiere. Vi ser her nærmere på diskriminering, leieavtaler, husleie og indeksregulering.
Eiendomshjørnet
November 12, 2023

6 systemer for passiv og bekymringsfri utleie av eiendom

Utfordringene ved utleie er mange, og konsekvensene kan være store. En proaktiv tilnærming til utleieforvaltning med systemer på plass kan redusere tidsbruken din, og øke trivselen for leietakerne. I denne artikkelen ser vi på 6 effektive systemer for utleie av eiendom.
Eiendomshjørnet
November 10, 2023

4 grunner for hvorfor inflasjon er bra for deg med boliglån og utleieobjekter – og dårlig for deg med sparepenger

I denne artikkelen ser vi på 4 grunner for hvorfor inflasjon faktisk kan være bra for deg med boliglån og utleieobjekter, og tilsvarende dårlig for deg med sparepenger. Spenn deg fast.
Eiendomshjørnet
November 10, 2023

Når kan du kaste ut leietaker? 4 punkter du som utleier må være klar over

Dersom du driver med utleie av eiendom kan det bli nødvendig å kaste ut leietaker. I denne artikkelen ser vi på 4 punkter rundt det juridiske og praktiske ved utkastelse av leietaker.
Eiendomshjørnet
November 10, 2023

Forskjellene mellom selveier-, andel-, aksje- og obligasjonsleiligheter du må være klar over

Hva det vil si at en bolig er en aksje-, andel-, eller selveierleilighet, er viktig å forstå for å gjøre avgjørelser som passer strategien din. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de ulike eiertypene som finnes, samt begreper i tilknytning til disse.
Eiendomshjørnet
November 10, 2023

4 podkaster om eiendomsinvesteringer

I denne artikkelen ser vi på 4 podkaster om eiendom som kan være gode informasjonskilder for deg som eiendomsinvestor. Boligbobla, fastighetsprinsen, eiendomspodden og BiggerPockets Real Estate Podcast
Eiendomshjørnet
November 10, 2023

Når kan du øke husleien?

I Norge er det strenge reguleringer for når husleien kan endres etter inngått leieavtale. Som utleier har du likevel to muligheter; Indeksregulering av husleien og tilpasning til gjengs leie. Begge strategiene er viktige for å øke lønnsomheten i din utleievirksomhet.
Eiendomshjørnet
November 10, 2023

Dette må du ha på plass før leietaker flytter inn

Før leietaker flytter inn er det viktig at du har følgende på plass. Utvask, depositum og første leie, signert leiekontrakt og innflyttingsprotokoll (med leietaker). Har du dette på plass ligger mye til rette for et godt leieforhold.
Eiendomshjørnet
November 10, 2023

Har du planer om å utvikle en eiendom? Du bør blant annet kjenne til utnyttelsesgrad, adkomst, reguleringsplaner mm.

Vi ser i denne artikkelen se på 5 punkter som er viktig å ha kontroll på ved utvikling av eiendom. Har du god kjennskap til eiendommen er sjansene større for vellykket utvikling. Vi ser på areal og utnyttelsesgrad, adkomst, infrastruktur, antikvariske forhold og andre relaterte begrensninger og kommune - og reguleringsplan.
Eiendomshjørnet
November 10, 2023

Påkost vs. Vedlikehold. Kjenner du til forskjellen? 

Vi ser i denne artikkelen på de verdiøkende utgiftene, herunder påkost og vedlikehold. Vedlikehold kan fradragsføres, og dermed redusere de skattepliktige leieinntektene dine. Vi ser på følgende: Forskjellen mellom påkost og vedlikehold, hvordan fradrag regnes ut og de ulike alternativene du har som eiendomsinvestor.
Eiendomshjørnet
November 10, 2023

Hvordan regnes formuesverdi på bolig og hvordan klager du hvis denne er satt for høyt?

Eier du sekundærbolig eller dyr primærbolig, må du regne med å betale formuesskatt. Vi ser i denne artikkelen på hvordan formuesverdien på bolig regnes ut og hvordan du kan klage dersom denne er satt for høyt.
Eiendomshjørnet
November 9, 2023

Kjenner du til forskjellen på markedsverdi, investeringsverdi, gjenskaffelsesverdi og teknisk verdi?

I denne artikkelen ser vi på ulike verdibegreper som kan være nyttige å kjenne til avhengig av hvor du befinner deg på eiendomsreisen. Vi ser blant annet på markedsverdi, Investeringsverdi, gjenskaffelesverdi og teknisk verdi.
Eiendomshjørnet
November 9, 2023

Strategier i budrunder – hva lønner seg?

Har du vært i en budrunde kjenner du nok til følelsene forbundet til budgivingen og tankene som florerer rundt hvorvidt du skal gi et bud til eller ikke. Vi vil i denne artikkelen sammenligne de ulike strategiene med faktiske funn gjort av forskningsmiljøer på feltet. Vi ser på hoppbud, åpningsbud, akseptfrist og responstid
Eiendomshjørnet
November 9, 2023

Dette må du tenke over før du skal selge bolig

I denne artikkelen skal vi vise hvorfor det å tenke som en flipper kan være smart ved boligsalg, slik at du kan få mest mulig for boligen du skal selge. Vi ser blant annet på hvordan du finner riktig pris og hvordan du kan gjøre boligen presentabel.
Eiendomshjørnet
October 22, 2023

Slik stifter du ditt eget eiendomsselskap

I denne artikkelen gir vi en enkel oppskrift for hvordan du kan stifte ditt eget eiendomsselskap. Vi går blant annet i gjennom prosessen for å avklare hovedpunkter, aksjekapital og den praktiske fremgangsmåten via Altinn osv.
Eiendomshjørnet
October 22, 2023

De 5 beste formene for flipping – Del 1

Flipping er en strategi for investering i eiendom. Å flippe betyr å kjøpe en eiendom med hensikt å selge videre med fortjeneste innen kort tid. Dette kan gjøres på flere måter. I denne artikkelen ser vi nærmere på flipping gjennom oppussing, omfattende renovering og utbedring av planløsning.
Eiendomshjørnet
October 12, 2023

Disse byene burde du investere i

I denne artikkelen ser vi på hvilke norske byer som egner seg godt for eiendomsinvesteringer. Vi vurderer følgende: Yieldnivåer, prisvekst, sammenhengen mellom yield og prisvekst og aktuelle studiesteder i Norge. Det er viktig å ha kjennskap til disse aspektene for å gjøre de riktige vurderingene.
Eiendomshjørnet
October 12, 2023

Hvordan lage en god boligannonse?

Har du vært på jakt etter leiebolig? Da er du nok klar over hvor mange ufullstendige og svake boligannonser det finnes der ute. Her følger tips for å lage gode boligannonser til din utleiebolig. Bruk gode bilder, gi gode beskrivelser av boligen og sørg for å publisere annonsen på riktig tidspunkt.
Eiendomshjørnet
October 9, 2023

5 grunner til at Airbnb kan være en gullgruve

I denne artikkelen kommer vi med våre beste tips og triks til hvordan du for utnytter Airbnb best mulig. Sett riktig pris, velg attraktive beliggenheter som gir gode muligheter på sommeren og vinteren, godkjenn leietakere automatisk, bruk kodelås og ha alltid en back-up på vask. Følger du disse tipsene øker sjansene for vellykket utleie.
Eiendomshjørnet
October 9, 2023

Sjekklisten du kan bruke ved innflytting

Det er fordelaktig med en grundig gjennomgang av boligen når et leieforhold starter. I denne artikkelen kommer vi med en sjekkliste du kan gå gjennom sammen med leietaker slik at vedkommende blir godt kjent med boligen.
Eiendomshjørnet
October 8, 2023

Hva tenker banken på når du søker om lån?

Vi ser i denne artikkelen på 5 ulike punkter som er viktig å kjenne til i forhold til hvordan banken tenker og hva du bør ha kontroll på. Inntekt, likviditet, finansiering av utleiebolig, presentasjonen og valg av bankrådgiver
Eiendomshjørnet
October 2, 2023

Har du planer om bruksendre et rom i boligen din? Dette bør du vite

Ulike rom i boligen din er registrert med ulik bruk. Ønsker du å endre bruk har du mulighet til å søke om bruksendring. Vi går gjennom når det er nødvendig å søke om bruksendring, hvordan du søker om bruksendring, og avslutningsvis hva du gjør dersom du har kjøpt en bolig som mangler bruksendring.
Eiendomshjørnet
September 21, 2023

4 strategier for å diversifisere eiendomsporteføljen din

Eiendom kan være en lukrativ investering. Likevel går vi inn i usikre tider og det kan være lurt å stå så sterkt rustet som mulig. Her følger 4 strategier for å spre risikoen knyttet til eiendomsporteføljen din. Ulike eiendomstyper, ulike leietakere, eiendommer med ulik risiko og bred eksponering
Eiendomshjørnet
September 18, 2023

Hvordan finne den perfekte leietaker?

Det kan være utfordrende å finne den riktige leietaker. Vi går i denne artikkelen igjennom 4 punkter som kan være nyttige for deg som er på jakt etter den perfekte leietaker. Dette omfatter å gå bredt ut i markedet, gjensidig respekt, tilgjengelighet overfor leietaker og kredittsjekk og undersøkelse av leietaker.
Eiendomshjørnet
September 14, 2023

De beste taktikkene for å lykkes i budrunder

Noe av det mest spennende med kjøp og salg av eiendom er budrunder. Rasjonelle aktører, som eiendomsinvestorer, benytter i denne sammenhengen ulike taktikker og strategier. Men hvordan bør du posisjonere deg? Vær først ute, sitt stille i båten og undersøk om du kan forhandle direkte med selger.
Eiendomshjørnet
September 12, 2023

Hvordan har rentene utviklet seg i Norge de siste 40 årene?

Som eiendomsinvestor blir du påvirket av rentene. Er rentene høye er det dyrt å finansiere boliglån, og er de tilsvarende lave er det lettere å skalere eiendomsporteføljen. Vi ser i denne artikkelen på hvordan renten har endret seg de siste 40 årene i Norge.
Eiendomshjørnet
September 11, 2023

Slik velger du riktig eiendomsmegler

Kvalitetsforskjellen på eiendomsmeglere er stor, og valg av feil megler kan gi store utslag for resultatet av boligsalget ditt. Så hvordan velger du riktig megler? Du bør begynne med å se bort i fra pris, vurdere meglers forberedelser, prute ned prisen og legge vekt på erfaring.
Eiendomshjørnet
September 10, 2023

Dette skal følge med boligen du kjøper (løsørelisten)

Har du planer om å kjøpe en ny bolig? Eiendom Norge, NEF og Advokatforeningen har laget en løsøreliste som beskriver hva som bør følge med boligen. Vi ser i denne artikkelen på hva denne listen inneholder, og hva det kan bety for deg som boligkjøper og – selger.
Eiendomshjørnet
September 7, 2023

Derfor bør du benytte deg av avdragsfrihet

Når du som låntaker innvelges avdragsfrihet av banken, betyr dette at du i en periode utsetter avdragene til et senere tidspunkt. Vi ser her på fordeler og ulemper: Totale kostnader øker, inflasjonen spiser opp lånet, og pengene dine er mer verdt i dag. Vi ser også på hvordan du lettest får avdragsfrihet.
Eiendomshjørnet
September 3, 2023

3 strategier for å komme i gang med eiendom

Vi skal i denne artikkelen se på 3 ulike strategier for å komme i gang med utleie av eiendom. Det er ikke alle som er klar over det økonomiske potensialet til de ulike strategiene. Strategiene er bygge eller kjøpe kollektiv, leie for å fremleie og kjøpe sekundærbolig før primærbolig.
Eiendomshjørnet
August 31, 2023

Når leietaker flytter ut: Dette er de 3 viktigste punktene du må ha oversikt over

Når leietaker flytter ut er det viktig å ha kontroll på en rekke ting. I denne artikkelen ser vi på følgende: Forventningsavklaring, utvask og utflyttingsprotokoll og overføring av depositum. Har du kontroll på dette er mye gjort.
Eiendomshjørnet
August 29, 2023

5 bøker som gjør deg til en bedre eiendomsinvestor

I denne artikkelen ser vi på følgende bøker om eiendomsinvesteringer: 10 mill, 10 år - Hobbyinvestoren, Boligkupp og drømmesalg - Location Location Locaation, Fra fabrikkmedarbeider til eiendomsmillionær - Kfrihet , Rik på gjeld - Pål Ringhold og Utleieguiden - Boligutleie fra A-Å - Pål Restad
Eiendomshjørnet
August 29, 2023

Når lønner det seg å selge boligen din?

Som eiendomsinvestor vil du før eller siden selge en bolig. Men vet du når det lønner seg å selge den? Kjenner du til historiske trender og sesongvariasjoner? Vi ser i denne artikkelen på 4 tips til når og hvordan du bør selge boligen din.
Eiendomshjørnet
August 28, 2023

Kreative måter å få låne mer enn 5x inntekt

Utlånsforskriften regulerer hvor mye du lån du kan få basert på inntekt, betjeningsevne, gjeld osv. Vi ser i denne artikkelen på noen ulike metoder for å få låne mer enn 5 ganger inntekt. Blant disse er medlåntaker, bruddkvote og totalkunde med AS
Eiendomshjørnet
August 24, 2023

Så mange utleieenheter kan du eie privat før det regnes som næringsvirksomhet

Er du usikker på hvor grensen går mellom å drive passiv kapitalforvaltning (privat utleie) til å bli ansett som næringsvirksomhet? Hver sak er unik, men i denne artikkelen gis et generelt svar ved å vise til Skatteetatens egne retningslinjer. Dette gjør vi ved å se nærmere på en bindende forhåndsuttalelse utformet av Skatteetaten.
Eiendomshjørnet
August 18, 2023

4 strategier for å investere i eiendom

Det finnes flere strategier for å investere i eiendom. Ulike nisjer har ulike forutsetninger, med fordeler og ulemper. I denne artikkelen ser vi på kontraktsposisjoner, viktigheten av høy yield, verdistigning og BRRRR-metoden.
Eiendomshjørnet
August 18, 2023

5 tips til hvordan du kan gjøre utleieboligen din mer attraktiv

Vi gir i denne artikkelen 5 tips til hvordan du som utleier med noen enkle grep kan gi utleieenheten din et vesentlig løft, herunder overflateoppussing, bytte møbler og inventar, belysning, skifte gulv, oppgradering av bad og fradrag for vedlikehold.
Eiendomshjørnet
August 17, 2023

Hva er SAK10 og hvilke deler bør du kjenne til?

SAK10, også kjent som byggesaksforskriften, utfyller plan- og bygningslovens regler. Vi ser her på 6 viktige punkter i forskriften, herunder tiltaksklasser, søknadsplikt, ansvarlig søker, tiltak der du selv kan være ansvarlig søker og tiltak unntatt søknadsplikt
Eiendomshjørnet
August 14, 2023

Hva gjør du som utleier hvis leietaker ikke betaler husleien?

Dersom leietaker ikke betaler husleien er det viktig å kjenne til hva du som utleier kan gjøre og hva du må forholde deg til. I denne artikkelen ser vi på 5 punkter som er viktig å kjenne til, herunder viktigheten av en god kontrakt, varsling, fravikelse, depositum og deponering.
Eiendomshjørnet
August 10, 2023

En kort guide til byggesøknad. Dette bør du vite:

Vi ser i denne artikkelen på noen viktige punkter knyttet til byggesøknaden og ulike «typiske» tiltak som faller innunder de ulike kravene. Søknadsplikt, ansvarsrett, nabovarsling og saksbehandling er blant temaer som nevnes.
Eiendomshjørnet
August 7, 2023

Bør du inkludere strøm i husleien eller ikke?

Bør du inkludere strøm i husleien eller ikke? I denne artikkelen ser vi på tre ulike alternativer for strøm i utleieboliger og hvilke fordeler og ulemper de enkelte alternativene innebærer.
Eiendomshjørnet
August 3, 2023

Hva er fremleie og når kan det benyttes?

Kjenner du til fremleie? Dette kan være en god strategi dersom du ikke får kjøpt egen bolig. Videre kan det gi leietaker fleksibilitet. Vi ser i denne artikkelen på når fremleie kan benyttes og hvilke fordeler og ulemper det medfører.
Eiendomshjørnet
July 31, 2023

Hva er mellomfinansiering og når kan det brukes?

De færreste av oss har nok egenkapital til å kjøpe ny bolig før den gamle er solgt, og vil derfor trenge mellomfinansiering hvis dette skal gjennomføres. Vi ser i denne artikkelen nærmere på hva mellomfinansiering betyr, når det kan brukes og hvilken risiko det innebærer.
Eiendomshjørnet
July 28, 2023

Vet du forskjellen på arealbegrepene BYA, MUA, BRA, BTA, P-ROM og S-ROM?

Vi går i denne artikkelen gjennom 6 arealbegreper som er viktig å kjenne til, og når de brukes. Arealbegrepene omfatter bebygd areal (BYA), minste uteoppholdsareal (MUA), bruksareal (BRA), bruttoareal (BTA), primærrom (P-ROM) og sekundærrom (S-ROM)
Eiendomshjørnet
July 28, 2023

Slik gjør giring deg rik - enorm avkastning på egenkapitalen

Ved gode investeringer kan du gjøre god avkastning på den lille egenkapitalen du investerer, hvis du har høy belåning. Proffene kaller denne effekten for giring, eller gearing på engelsk. I denne artikkelen beskrives hvordan giring kan være veien til å skalere fort.
Eiendomshjørnet
July 28, 2023

8 steg for å bli en god utleier

I denne artikkelen kommer vi med tips til hvordan du kan effektivisere utleien din ved hjelp av enkle systemer. Dette innebærer gode annonser, screening av leietaker, innflyttingsprotokoll, forvaltningssystem, husregler, oppfølging, KPI-justering og utflyttingsprotokoll.
Eiendomshjørnet
July 28, 2023

Hvordan har boligprisutviklingen vært i juni?

Vi går i denne artikkelen gjennom nøkkeltall for boligprisutviklingen i Norge i juni måned. Tallene presentert her er hentet fra Eiendom Norge som publiserer månedlige rapporter på eiendomsmarkedets utvikling. Dette kan være nyttig informasjon for deg som eiendomsinvestor som er på jakt etter gode kjøp og beslutninger. Trolig vil høsten kunne gi gode muligheter for de med ledig kapital.
Eiendomshjørnet
July 20, 2023

25-åringen som bor gratis i Oslo sentrum gjennom leieinntekter fra sin første utleiebolig

Gode sparevaner og sterk motivasjon for å jobbe har gjort at twitteraliaset Spar og Invester har kunnet kjøpe sin første utleiebolig. I dag leier han gratis i sentrum av byen gjennom leieinntekter fra en utleieenhet. Dette er historien om hvordan han klarte det.
Eiendomshjørnet
June 15, 2023

Trenger du eierskifteforsikring? Dette er fordeler og ulemper

Eierskifteforsikring, eller boligselgerforsikring, er en forsikring for deg som selger en eiendom. Den sikrer selger mot de eventuelle skjulte feil og mangler som måtte finnes i boligen etter salg. I denne artikkelen skriver vi om hvorfor du burde tegne eierskifteforsikring ved salg av eiendom.
Eiendomshjørnet
June 15, 2023

Dette bør du se etter i tilstandsrapporten når du kjøper bolig

I dag er det normalt å bestille en tilstandsrapport ved boligsalg. Dette er en omfattende rapport som beskriver boligens tekniske stand, og utarbeides av en autorisert takstmann. I denne artikkelen skal vi forklare hvordan du leser en tilstandsrapport, og hva du bør se etter.
Eiendomshjørnet
June 15, 2023

Er det nødvendig med boligkjøperforsikring? Dette er fordeler og ulemper

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring for deg som kjøper en bolig. Forsikringens virksomhetsområde er for eventuelle tilfeller hvor det oppdages juridiske feil eller mangler tilknyttet boligen etter kjøp. Hva som regnes som juridiske feil eller mangler, er en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak. Vi ser på fordeler og ulemper.
Eiendomshjørnet
May 14, 2023

Bør du godta depositumsgaranti eller depositumskonto som utleier?

Som utleier trenger du en sikkerhet for leieforholdet. Hvis leietaker ikke betaler husleie, eller om skader på boligen skulle oppstå, vil du fortsatt være garantert å få tilbake pengene dine med en depositumsløsning. Vi ser i denne artikkelen på depositumskonto og depositumsgaranti.
Eiendomshjørnet
May 14, 2023

Er soverommet lovlig? Slik ser du om et rom er godkjent for varig opphold i salgsannonsen

Utleie av rom, presentert som soverom, uten godkjennelse for varig opphold er ulovlig utleie, og kan få konsekvenser for deg som utleier. I denne artikkelen fokuserer vi på hva som kjennetegner et rom godkjent for varig opphold, og de juridiske kravene til soverom.
Eiendomshjørnet
May 9, 2023

Slik flytter du eiendommer skattefritt fra privat eierskap til selskap

Ved skaleringen av utleieporteføljen vil krav om 5x inntekt og enhetsbegrensninger gjøre at en overgang til AS er nødvendig. Denne overgangen kan bli en dyr erfaring om du gjør feil, eller skattefri hvis du gjør det riktig. Vi ser på hvordan overgangen fra privat til AS kan optimaliseres.
Eiendomshjørnet
May 7, 2023

4 verktøy og digitale tjenester for tidsbesparende utleie av eiendom

Utleie av eiendom kan være tidkrevende og gi deg en deltidsjobb som vaktmester hvis du er uerfaren. Med proaktive systemer og verktøy kan du forhindre problemer, jobbe smartere og spare tid. I denne artikkelen ser vi på 4 verktøy for effektiv utleie av eiendom.
Eiendomshjørnet
May 4, 2023

Slik sparer du skatt gjennom fradrag for kostnader ved utleie av eiendom

Ved skattepliktig utleie kan du som utleier spare mye på å sette deg inn i reglene for fradrag av kostnader. Vår erfaring er at dersom du er nøye med fradragene du har krav på, kan den effektive skatten fort komme ned i 10-15 %. Her er de beste tipsene for skattefradrag.
Eiendomshjørnet
April 25, 2023

BRRRR-metoden: Hvordan kjøpe mange boliger med de samme pengene

Du sparer i mange år, og kjøper en bolig du kan leie ut. Plutselig har du noen utleiekroner som kommer inn hver måned, men hva skal du gjøre nå? La oss ta et lite dypdykk i "BRRRR" strategien og hvorfor den er så mye snakket om. Vi går gjennom BUY, REHAB, RENT, REFINANCE, REPEAT.
Eiendomshjørnet
April 25, 2023

Slik velger du riktig leiepris som utleier

Hvordan du kommer frem til riktig leiepris kan gi store utslag for deg som boliginvestor. Som utleier burde du ta hensyn til flere aspekter enn kun leietakers betalingsvilje. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva som er som er viktig når du beregner leiepris.
Eiendomshjørnet
April 20, 2023

Seks grunner til hvorfor investering og utleie av eiendom er lønnsomt

Utleie av bolig kan gi økt likviditet gjennom leieinntekter og verdistigning på boligen. I tillegg kan utleie være skattemessig gunstig. I denne artikkelen ser vi på seks grunner til hvorfor utleie er så lukrativt.
Eiendomshjørnet
April 20, 2023

Min Første Utleieenhet – Pål Restad

Etter fire års tjeneste i Forsvaret, returnerer Pål til Norge og Trondheim en aprildag i 1998. Med oppspart egenkapital fra tiden i Bosnia, kjøper Pål sin første primærbolig en knapp måned etter hjemkomsten. Les hvordan:
Eiendomshjørnet
April 14, 2023

Er eiendommen en god deal? Slik regner du på utleieobjekter gjennom 8 steg

Som utleier er evnen til å lage presise regnestykker avgjørende for å lykkes. Beregning av yield kan gi deg et enkelt overblikk over en eiendoms avkastning. I denne artikkelen ser vi på relevante kostnader av hva yield-beregninger dekker, og viktigere, ikke dekker.
Eiendomshjørnet
April 14, 2023

Før du investerer: Har du husket å sjekke kommunearkivet?

I denne artikkelen ser vi på hvordan et søk i kommunearkivet kan redde deg fra bomkjøp, og gi bedre oversikt over eiendommen før du investerer. Du bør undersøke offentlige digitale arkiver, tidligere avslag, naboinnsendte ulovlighetssaker og sammenlignbare fasade- og plantegninger.
Eiendomshjørnet
April 7, 2023

HobbyInvestoren: – Kjøpet som forandret livet mitt. Slik finansierte og kjøpte jeg min første utleieenhet

HobbyInvestorens eiendomsreise begynte i 2012. Han og samboeren kjøpte sin første primærbolig sammen i Oslo, et oppussingsobjekt et lite stykke utenfor sentrum. På tross av liten, eller ingen erfaring med oppussing, klarte de å gjøre det meste av oppussingen på egen hånd. Les hvordan:
Eiendomshjørnet
April 7, 2023

Bør du investere i sekundærbolig privat eller gjennom AS?

I denne artikkelen ser vi på om du bør kjøpe eiendom på privathånd eller gjennom selskap. Du bør vurdere de ulike betingelsene for privat og AS, korttidsleie vs. Langsiktig leie, antall enheter og ulike rente – og skattemessige fordeler.
Eiendomshjørnet
April 7, 2023

5 tips til kortidsutleie av hytte + skatteregler

Utleie av egen fritidsbolig har takket være annonseplattformer aldri vært enklere enn i dag. Er du blant de som ikke bruker hytta hver uke, burde du derfor vurdere å leie ut i perioder du ikke planlegger å bruke den selv. I denne artikkelen ser vi nærmere på fordelene med utleie av egen fritidsbolig.
Pål Restad
April 7, 2023

Slik bruker du yield til å regne på kjøp av utleieenheter

De ulike formene for yield er anvendbare for eiendommer i boligmarkedet og innen næring, men det finnes forskjeller du burde kjenne til. Vi ser på ulike former for yield, samt deres styrker og svakheter.
Eiendomshjørnet
April 7, 2023