Hvordan har boligprisutviklingen vært i juli?

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
November 13, 2023

Boligmarkedet er i konstant endring, og utviklingen kan ha stor betydning for deg som eiendomsinvestor. Det kan tidvis være utfordrende å spå fremtiden, og selv eksperter på eiendomsmarkedet kan bomme grovt. Det er derimot lettere å se på foregående perioder for å tyde utviklingen i markedet. 

Denne artikkelen tar for seg boligprisutviklingen i forrige måned. Juli måned var preget av lavt volum og store regionale forskjeller. Dette er vanlig for juli måned, og det er derfor naturlig å ikke ilegge juli måned for stor vekt. Det er likevel interessant å tyde trendene og vurdere hvorvidt rentebanen har fått det utslaget mange har sett for seg. 

Så hvordan utviklet det norske boligmarkedet seg i juli 2023?

Denne artikkelen ble først publisert inne på Eiendomshjørnet, et medlemsforum for små og mellomstore eiendomsinvestorer, hvor vi deler kunnskap gjennom fagartikler, videoer, dealanalyser og livesendinger. Se hva medlemmene sier her.

Noe sterkere enn forventet

DNB Eiendom hevdet i forkant av tallene fra Eiendom Norge at det var sannsynlig med en nedkjøling i juni måned som følger av økte renter og inflasjon. Det ble spådd en nominell nedgang på 1,3 % og en sesongjustert nedgang på 0,8 %. 

Eiendom Norge, 2023

Tallene fra Eiendom Norge viste seg derimot å være noe sterkere enn antatt, selv om den nominelle prisendringen viste en nedgang på 1,1 %. Sesongjustert var det faktisk en moderat oppgang, noe mange ikke hadde sett for seg i utgangspunktet. 

«Prisendringer korrigert for sesongvariasjoner fjerner sesongvariasjoner som for eksempel ferier eller julehandel for å vise de underliggende trendene»

Likevel fortsetter prisutviklingen så langt i år å synke etter to måneder med negativ nominell prisendring. Det er heller ikke uvanlig at juli måned er preget av negativ nominell prisendring. Som grafene under viser er utviklingen i årets juli-måned lik som både 2019 og 2021. 


Eiendom Norge, 2023


Store regionale forskjeller 

De generelle tallene til boligprisutviklingen i landet tar ikke hensyn til regionale forskjeller, og det kan derfor være lett å få feilaktig oppfatning av hva som faktisk skjer de ulike stedene i landet. Juli måned i år er preget av store forskjeller regionalt, hvor Bergen har en nedgang på 2,9 % og Kristiansand i likhet med store deler av året leder an med en prisvekst på 1,5 %. 


Eiendom Norge, 2023

Merk at prosentvise veksttall i tabellen over viser til sesongjusterte tall, og ikke nominelle tall. 

Det er ulike grunner til de store regionale forskjellene. Det inkluderer blant annet: 

  • Rentebanen har ulik påvirkningskraft i ulike deler av landet
  • Områder med tidligere svak utvikling (sørlandet og sør-vestlandet) gir mulighet for økte boligpriser
  • Økt næringslivsaktivitet i nevnte områder er også med på å dempe rentepåvirkningene
  • Oslo er fortsatt preget av lav byggeaktivitet som bremser rentepåvirkningene

Som nevnt i innledningen er juli måned også en måned som vanligvis har få omsetninger og bør derfor ikke ilegges for mye tyngde. Antall solgte boliger i juni var på 11 183 mot juli måned som hadde 4134 solgte boliger. Mange er på ferie og beslutninger rundt boligsituasjonen avventes gjerne til høsten. Mange meglere fjerner også boliger i juli måned som er med på å redusere antall solgte boliger. 

Fortsatt høye leiepriser og lav byggeaktivitet

Leieprisene i storbyene ser ikke ut til å avta og vil trolig ikke falle noe nevneverdig fremover. Oslo har fortsatt et stort underskudd av boliger og dette bidrar til å presse leieprisene oppover. Økte boligpriser de siste årene medvirker også til å presse flere ut på leiemarkedet som allerede er overopphetet. 

Eiendom Norge kommer også med ferske tall på utleieboligprisstatistikk den 11. august som vil bli interessant å analysere. 

Økte renter og byggekostnader er også skadelig for videre boligbygging og vil være med på å bremse prisfallet i pressede områder. Konkurser i byggenæringen er også en økende trend som trolig ikke vil avta før rentebanen endres. Eiendom Norge er en av aktørene i bransjen som råder Norges bank til å avvente ytterligere rentehevinger for å begrense denne trenden. 

Hva med tiden fremover?

Kommende måned, august, er vanligvis en sterk måned for boligmarkedet. Det er derfor ikke usannsynlig at boligmarkedet løfter seg noe fremover. Effekten av økte renter og sannsynlig rentebane fremover skal derimot ikke undervurderes, og det er ikke usannsynlig at boligmarkedet vil korrigeres utover høsten. 

Rentene har også en tendens til å ha forsinket påvirkningskraft på boligmarkedet. Dette kombinert med mindre sparereserver kan bidra til et boligprisfall utover høsten. Imidlertid er det vanskelig å se for seg en stor nedgang ettersom arbeidsmarkedet fortsatt er sterkt i Norge. 

Boligmarkedet er isolert sett også rentesensitivt, men motarbeidende faktorer som lav byggeaktivitet, spesielt i Oslo, og høy lønnsvekst er med på å demme opp for den effekten økte renter bør ha på boligmarkedet.

Det blir spennende å følge markedet fremover, og vi kommer med en ny oppdatering i starten av september. 

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
Et nettverk for eiendomsinvestorer. Bli medlem her!