Hvordan har boligprisutviklingen vært i juni?

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
July 20, 2023

Boligmarkedet er i konstant endring, og utviklingen kan ha stor betydning for deg som eiendomsinvestor. Det kan tidvis være utfordrende å spå fremtiden, og selv eksperter på eiendomsmarkedet kan bomme grovt. Det er derimot lettere å se på foregående perioder for å tyde utviklingen i markedet.

Etter et heftig halvår på boligmarkedet ser det ut til at pendelen omsider har begynt å svinge mot en negativ prisendring. Juni er sjeldent en god måned for boligprisvekst historisk sett, men nedgangen var nok enda større enn mange hadde sett for seg.

Vi går i denne artikkelen gjennom nøkkeltall for boligprisutviklingen i Norge i juni måned. Tallene presentert her er hentet fra Eiendom Norge som publiserer månedlige rapporter på eiendomsmarkedets utvikling. Dette kan være nyttig informasjon for deg som eiendomsinvestor som er på jakt etter gode kjøp og beslutninger. Trolig vil høsten kunne gi gode muligheter for de med ledig kapital.

Så hvordan utviklet det norske boligmarkedet seg i juni 2023?

Denne artikkelen ble først publisert inne på Eiendomshjørnet, et medlemsforum for små og mellomstore eiendomsinvestorer, hvor vi deler kunnskap gjennom fagartikler, videoer, dealanalyser og livesendinger. Se hva medlemmene sier her.

Nedgangen kom tidligere enn mange forventet

Juni måned er historisk sett en svak måned, men tallene fra Eiendom Norge var enda lavere enn mange hadde sett for seg. Den nominelle prisendringen var på – 1,2 %, og juni blir derfor årets første måned med negativ nominell prisendring. Det reduserer prisutviklingen så langt i år til 6,4 %, og det er høyst sannsynlig at denne vil reduseres ytterligere i løpet av året.Eiendom Norge, 2023

Prisendringen korrigert for sesongvariasjoner ligger på -0,5 %, ned fra 0 % i mai. Det er liten tvil om at norske husholdninger begynner å kjenne at renten kniper på økonomien, og dette får utslag på boligmarkedet. Tabellen under viser utviklingen i boligmarkedet fra juni måned tilbake fra 2014, og den negative prisendringen i år er den største siden 2017.

«Prisendringer korrigert for sesongvariasjoner fjerner sesongvariasjoner som for eksempel ferier eller julehandel for å vise de underliggende trendene»

Eiendom Norge, 2023

Kristiansand stuper, Oslo holder igjen

Det er bred variasjon i prisveksten i de ulike regionene i landet, men tallene er jevnt over røde. Sist måneds prisvinner Kristiansand er i juni måned det området med svakest prisutviklingen av de presenterte områdene. Oslo på sin side har en mer moderat nedgang. En svak tilbudsside med få nybygg vil kunne fungere som en fallskjerm for dalende prisvekst i resten av landet.

Eiendom Norge, 2023

Merk at prosentvise veksttall i tabellen over viser til sesongjusterte tall i juni 2023, og ikke nominelle tall.

Under presenteres statistikk fra et lengre perspektiv over den regionale prisutviklingen. Selv om juni måned har vært en dårligere måned enn mange så for seg, er fortsatt tallene for mange av storbyene i landet gode. Kristiansand leder an med prisendring på 11 % hittil i år, og Tromsø ligger fortsatt nederst på tabellen.

Eiendom Norge, 2023

Boligprisene synker, leieprisene øker

Parallelt med negative boligpriser galopperer leieprisene videre i storbyene. Økte kostnader gir utleiere mulighet til å heve leien, og dette er det mange leietakere som kjenner på i disse tider.  

Økte rentekostnader bidrar også til å gjøre utleie mindre lukrativt, og mange selger utleieobjekter de ikke lenger klarer å finansiere. Dette kan bidra til færre utleieenheter som igjen presser prisene i områder hvor etterspørselen er høy. Det er i dag vesentlig færre utleieboliger enn det var på toppen i 2019, og trolig vil dette tallet reduseres ytterligere.

Hva med tiden fremover?

Året 2023 har hatt en sterkere første halvdel enn mange så for seg. Vi er nå passert årets 6. måned, og det virker til at økte rentekostnader for første gang på alvor gjenspeiles i boligmarkedet. Det er ingen grunn til å tro at dette ikke vil vedvare, ettersom det er varslet ytterligere rentehevinger.

Norges bank spådde gjennom sin siste pengepolitiske rapport nullvekst for boligmarkedet i 2023, og var nok overrasket over den sterke trenden første halvdel av 2023. Juni med en oppsiktsvekkende svak utvikling kan bidra til å styrke troen på nullvekst igjen.

Andre halvdel av året er også historisk sett også dårligere med tanke på prisvekst, og det er ikke usannsynlig at den gode prisveksten i starten av året vil bli spist opp i løpet av høsten. Dyre utenlandsferier og mindre sparepenger vil også kunne ha utslag på det som kan bli en tøff høst økonomisk sett.

Det gis ingen kjøpsanbefaling basert på tallene presentert her, men det kan godt tenkes at det er mulig å gjøre noen gode kjøp til høsten hvis finansieringen er på plass.

Lite optimisme inn mot høsten

Juni måned ble svakere enn mange forventet, og blir et godt eksempel på at rentehevingene begynner å påvirke husholdningene i Norge. Hvorvidt tallene vil forblir røde resten av året eller ikke er vanskelig å spå, men mye tyder på at store deler av prisveksten så langt i år vil bli spist opp.

Historisk sett er august en sterk måned, men liten tro på boligmarkedet andre halvdel av 2023 kan legge en demper på dette. Det blir spennende å følge markedet fremover, og vi kommer med en ny oppdatering i starten av august.  

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
Et nettverk for eiendomsinvestorer. Bli medlem her!