Kjenner du til de nye reglene for mikrohus?

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
January 11, 2024

Fra 1. juli 2023 ble det innført nye regler i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift for mikrohus som skal brukes til helårsbolig. Formålet med endringene er å bidra til økonomiske besparelser og økt mulighet for egenarbeid i byggeprosessen.

Men hva er egentlig et mikrohus? Direktoratet for byggkvalitet definerer det som:

 «Med et mikrohus mener vi en frittliggende boligbygning inntil 30 m2 BRA med én boenhet. Mikrohuset kan kun ha én etasje uten kjeller og må ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 m over bakken.»

 

Denne artikkelen ble først publisert inne på Eiendomshjørnet, et medlemsforum for små og mellomstore eiendomsinvestorer, hvor vi deler kunnskap gjennom fagartikler, videoer, dealanalyser og livesendinger. Se hva medlemmene sier her.

Unntak fra flere byggetekniske krav

 

Til forskjell fra tidligere vil de nye reglene gjøre unntak fra flere krav i TEK 17. Nærmere bestemt vil mikrohus med boligformål i stor grad følge de samme byggetekniske kravene som fritidsboliger med en boenhet, selv om mikrohuset skal benyttes året rundt til boformål. Dette gjør at du i større grad kan søke, prosjektere og bygge selv.

 

Samtlige byggetekniske krav som gjelder mikrohus kan leses i dybden i TEK 17 § 1-2 annet ledd, men vi vil her gå gjennom noen vesentlige krav og endringer i de nye reglene.

 

  • Mikrohus er unntatt kravene til tilgjengelighet som vanligvis gjelder for bolig. Dette innebærer blant annet at det ikke er krav om trinnfrie deler og snusirkler. Mikrohus kan maksimalt ha en etasje, og det stilles derfor ingen krav til trapp. Det kan likevel bygges hems, såfremt at høyden på hemsen ikke overskrider 1.9 meter. Det er ikke krav til boder og annet oppbevaringsareal.

 

  • Kravene til romhøyde innvendig er redusert til 2,2 meter, som bidrar til å lage mer fleksible løsninger og større mulighet for hems.

 

  • Kravene til ventilasjon gjelder også for mikrohus og kan som regel innfris med ventilasjonsluker og vinduer. Derimot er kravet til utsyn, lyd og vibrasjoner ikke gjeldene for mikrohus.

 

  • Mikrohuset skal, i likhet med andre boenheter beregnet til boligformål, inneha alle hovedfunksjoner. Dette inkluderer blant annet oppholdsareal, mulighet for å sove, kjøkkenløsning, innvendig toalett og baderom.

 

  • Mikrohuset skal oppfylle minstekravet i teknisk forskrift til energi

 

  • Mikrohuset skal i likhet med andre boenheter oppfylle krav til sikkerhet i teknisk forskrift. Dette inkluderer blant annet brannsikkerhet og konstruksjonssikkerhet.

Les også: En kort guide til byggesøknad. Dette bør du vite:

 

Også byggesaksforskriften, SAK10, har åpnet for enklere oppføring av mikrohus. Endringene kan leses i dybden under SAK10 § 3-1, mindre tiltak på bebygd eiendom. Endringene innebærer blant annet: 

 

  • Det er ikke krav om bruk av ansvarlig søker og ansvarlig foretak ved oppføring av mikrohus. Dette gjelder kun hvis tomten allerede er bebygd
  • Dette betyr at du selv kan sende inn søknad til kommunen om oppføring av mikrohuset. Har du lyst kan du selv også prosjektere mikrohuset for å deretter bygge det selv – helt lovlig.
  • Har du derimot tenkt til å ha pipe eller skorstein i mikrohuset er du ikke lenger unntatt fra ansvarsrett, og må engasjere et ansvarlig foretak for å søke inn prosjektet, prosjektere og deretter bygge.
  • Kravet om ansvarlig søker gjelder også hvis mikrohuset skal benyttes til næring eller som fritidsbolig

Les også: Hva er SAK10 og hvilke deler bør du kjenne til?

 

Er du usikker på hvorvidt ditt prosjekt klassifiseres som mikrohus og om det eventuelt er unntatt ansvarsrett kan du prøve direktoratet for byggkvalitet sin veiviser. Denne kan finnes her.

Kommunens arealplan kan ha egne føringer for mikrohus

 

Det er viktig å påpeke at selv om de byggetekniske kravene til mikrohus har blitt senket, er det opp til hver enkelt kommune å bestemme hvordan byggingen av mikrohus skal foregå. Det oppfordres derfor til å grundig sjekke kommuneplanen for å luke ut eventuelle spesielle føringer for mikrohus utover standard krav.

Les også: Før du investerer: Har du husket å sjekke kommunearkivet?

Åpner for nye boformer

 

Målet med forenklingen av regelverket er å ytterligere åpne for alternative boformer, ved å gjøre det enklere og billigere for folk å bygge mikrohus. Selv om de samme kravene til sikkerhet gjelder, åpner endringen i regelverket for større egeninnsats.

 

Ved økende boligtrykk kan det være lurt å tilgjengeliggjøre nye boformer. Har du eksempelvis en stor hage med tilgjengelig tomt, er det nå blitt lettere for deg å bygge et mikrohus.

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
Et nettverk for eiendomsinvestorer. Bli medlem her!