Når lønner det seg å selge boligen din?

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
August 28, 2023

Som eiendomsinvestor vil du før eller siden selge en bolig. Enten du skal skifte ut deler av porteføljen din, trenger kapital til et annet prosjekt eller ønsker et annet sted å bo er det lurt å kjenne til trendene i boligmarkedet. Har du identifisert historiske trender og kjenner triksene er sjansene høyere for at du får en god salgspris.


Det varierer fra situasjon til situasjon hvor fleksibel en er på valg av salgstidspunkt, men det lønner seg å unngå et tvunget salg. Planlegg salget god tid i forveien og sørg for at du har mulighet til å selge når markedet er hetest. Vi ser i denne artikkelen på 4 tips til når og hvordan du bør selge boligen din.

Denne artikkelen ble først publisert inne på Eiendomshjørnet, et medlemsforum for små og mellomstore eiendomsinvestorer, hvor vi deler kunnskap gjennom fagartikler, videoer, dealanalyser og livesendinger. Se hva medlemmene sier her.

Historiske trender


Boligmarkedet svinger ganske kraftig i løpet av året. Dette er støttet av historisk data, som tilsier følgende trender:


  • Tidlig på året er boligmarkedet hett og høye boligpriser kan forventes
  • Boligprisene faller som regel midt på sommeren
  • Markedet tar seg noe opp igjen på slutten av sommeren, før det faller igjen på høsten


Dette er generelle trender, og det er viktig å være oppmerksom på lokale forskjeller. Det kan godt hende at visse områder følger andre mønstre. Ta derfor kontakt med lokale meglere og forhør deg om beste salgstidspunkt.


Under er det presentert historisk prisutvikling i januar måned. Tallene er hentet fra Eiendom Norge som publiserer månedlig prisutvikling i Norge. Som grafene viser har januar måned særdeles sterk prisvekst, og prisutviklingen ligger jevnt over 2 prosent de siste 9 årene.Eiendom NorgeUnder er det presentert historisk prisutvikling for september måned. Som du ser, er tallene her en helt annen historie. De siste 10 årene er det kun 1 år hvor boligprisutviklingen har vært positiv.
Eiendom Norge


Har du planer om å selge rundt september kan det dermed være lurt å avvente til nyåret hvis du har mulighet til det. Det skal også sies at tall over er historisk statistikk og er derfor en pekepinn på kommende år, og ikke en fasit. Med et usikkert rentebilde og høyere levekostnader kan det godt hende at vi vil se en annen utvikling i årene fremover.


Boligmarkedet er også som de fleste andre markeder avhengig av tilbud og etterspørsel. Derfor vil sesongvariasjonene også være avhengig av hvor mange boliger som ligger på markedet og tilsvarende hvor mange kjøpere det finnes. Eksempelvis finnes det historisk sett mange kjøpere i januar, men færre boliger. Dette er en av grunnene til at prisene gjerne øker i dette tidsrommet.

Les også: Hvordan har rentene utviklet seg i Norge de siste 40 årene?

Timing


En ting er å bestemme seg for hvilken måned boligen skal selges. En annen er å faktisk planlegge hvordan. Å selge boligen din er som oftest en lengre prosess, hvor mange ulike aktører er involvert. Du trenger meglere, takstmenn, stylister, fotografer osv., som selv har sine egne tidsplaner. Det er derfor lurt å planlegge i god tid i forveien, slik at du påser at alt er på plass til salg.


Velger du eksempelvis å time boligsalget til januar, kan det godt tenke seg at du allerede forhører deg med eiendomsmeglere et år i forveien. Det kan være lurt å ta kontakt med flere så du innhenter så mye informasjon som mulig. Har du gjort dette god tid i forkant av salg, er det lettere å få gjennomført eventuelle anbefalte oppussingsarbeider anbefalt av megler. Du har også bedre tid til å koordinere de ulike involverte. Trikset er å ikke bli presset på tid.


Mellomfinansiering


Mange vil velge å kjøpe ny eiendom før salg av eksisterende eiendom. Med mindre du har veldig mye kapital, vil de fleste benytte seg av mellomfinansiering. Hvis du benytter deg av mellomfinansiering har du mulighet til å eie to boliger samtidig over en kortere periode, og dermed være mer fleksibel på salg av eksisterende bolig.


Kjøper du eksempelvis ny bolig i november, kan du eie to boliger frem til januar og deretter selge eksisterende bolig. Det er ikke gitt at dette er den beste måneden å selge på, men mellomfinansiering gir det fleksibiliteten. Det er likevel verdt å nevne at mellomfinansiering innebærer risiko, ettersom renten er høyere og det ikke er sikkert at boligen blir solgt for det estimerte. Mer om mellomfinansiering kan leses her.

Les også: Hva er mellomfinansiering og når kan det brukes?

Hva med tiden fremover?


Det er ingen tvil om at det finnes usikkerhet i markedet nå. Mange er urolige for mulige rentehevinger, og noen blir nødt til å selge boligen sin grunnet for høye finansieringskostnader. Det er likevel påfallende at boligmarkedet ikke har fått en større korrigering. Mange var sikre på at de tidligere rentehevingene skulle få større innvirkning på boligmarkedet, men førstegangskjøpere må dessverre belage seg på et kokende marked.


Nærmest fullstendig stopp i boligutviklingen kan også sees i sammenheng med økende boligpriser. Spesielt i Oslo er det veldig lav byggeaktivitet, selv om etterspørselen er høy. Høye byggekostnader og finansieringskostnader bremser byggeaktiviteten og sender bruktboligmarkedet til himmels.


Hva som vil skje fremover er vanskelig å spå, men alt tyder på at boligmarkedet vil fortsette oppover. Det må nok kraftigere rentehevinger til før folk må begynne å selge boligene sine.

Les også: 4 strategier for å investere i eiendom


Vær obs på markedet


Det er du som eier av eiendommen som til slutt beslutter når boligen skal selges. Derfor er det lurt å ha en føler ute på eiendomsmarkedet, slik at du er mer komfortabel med å treffe en beslutning. Det er som regel en jevn etterspørsel etter bolig gjennom året, og det er derfor viktig å treffe på det tidspunktet hvor tilbudet er lavt. Ta kontakt med megler og forhør deg, eller spør inne på Eiendomshjørnet. Der finnes det mange gode tips.

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
Et nettverk for eiendomsinvestorer. Bli medlem her!