Risiko på et personlig plan – hvilken evne har du til å ta risiko?

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
January 18, 2024

Alle former forinvesteringer innebærer risiko. Dette gjelder også for eiendom, men i veldig ulik grad. Kjøper du eksempelvis en 3-roms leilighet i Oslo er risikoen svært lav for at du ikke får leid ut. Kjøper du tilsvarende objekt i en mindre kommune med høy fraflytting er risikoen større.

 

Eksemplene over innebærer ulik risiko. Et høy-risiko objekt kan i lengden være lønnsomt for en erfaren eiendomsinvestor eller bety kroken på døren for en uerfaren investor. Av denne grunn er det viktig å definere sine egne grenser for risiko. Hvor komfortabel er du med risiko og hvilken kapasitet har du til å ta på deg risiko?

Denne artikkelen ble først publisert inne på Eiendomshjørnet, et medlemsforum for små og mellomstore eiendomsinvestorer, hvor vi deler kunnskap gjennom fagartikler, videoer, dealanalyser og livesendinger. Se hva medlemmene sier her.

Risikotoleranse

 

Risikotoleranse forteller om hvilken grad av risiko du er komfortabel med som eiendomsinvestor.Hopper du gjerne ut i første situasjon med høy risiko eller er du mer avventende til flere momenter er avklart? Dette er spørsmål du kan stille deg selv når du vurderer din egen risikotoleranse.

 

Har du allerede etablert deg som eiendomsinvestor kan tidligere eiendomsinvesteringer fortelle noe om hvilken risikotoleranse du klarer å opprettholde. Har du til stadighet investert i tryggere utleieobjekter med tilhørende lavere kontantstrøm har du muligens en lav risikotoleranse. Har du igangsatt fradeling av tomt og oppgraderinger av utleieobjekter i områder med usikkerhet kan risikotoleransen din være tilsvarende høyere.

 

Risikotoleransen din er som regel basert på flere underliggende egenskaper, og kan endre seg i løpet av din tid som investor. Følgende momenter kan være utslagsgivende:

 

·     Personlige egenskaper

 

·     Tidligere investeringsopplevelser. En dårlig deal kan bidra til å redusere risikotoleransen din for kommende prosjekter

 

·      Fartstid og erfaring fra bransjen. God kunnskap om lignende dealer vil som oftest øke din risikotoleranse ettersom du allerede har avdekket en del usikkerhetsmomenter

 

Både høy og lav risikotoleranse kan gi gode investeringer. Det er viktig å velge investeringer du er komfortabel med. Helst vil du kunne sove godt om natten i visshet om at du ikke har gjort en kjempeblemme med siste investering.

Les også: Risikoen ved eiendom - Del 5 - Et historisk blikk

 

Risikokapasitet

 

Risikokapasiteten din forteller deg ikke nødvendigvis om hvor villig eller komfortabel du er med ulike investeringer, men hvilken kapasitet du har til å påta deg ulik form for risiko. Du kan være komfortabel med å ta høy risiko, men så lenge risikokapasiteten din er lav bør du styre unna risikoutsatte prosjekter.

Les også: Risikoen ved eiendom - Del 1 - Utleie og forvaltning av eiendom

 

Risikokapasiteten din er et produkt av flere variabler, og kan inkludere følgende punkter:

 

·     Fast inntekt

·     Størrelse på formue

·     Gjeldsgrad

·     Investeringsstrategi

 

Det er ikke sagt at du ikke kan gjøre investeringer med lav inntekt eller lav formue, men det er viktig å vurdere om investeringen du vurderer kan bli for risikabel for din personlige økonomi. Vi ser for oss følgende scenarioer:

 

1.      

·     Arne er nyutdannet og har fått en godt betalt jobb

·     Han har bra med oppsparte midler og har ikke noe umiddelbart behov for likviditet

·     Han vurderer å kjøpe en enebolig i Halden som skal pusses opp og deretter leies ut som kollektiv

 

2.      

·     Bent har jobbet på lager i mange år, aldri med fast stilling

·     Han har spart opp en del egenkapital, men vet at han trenger en del av dette til å betale straffeskatt

·     Han vurderer i likhet med Arne å kjøpe en enebolig i Halden som kan benyttes til kollektiv

 

Selv om både Arne og Bent i dette tilfellet kan ha høy risikotoleranse på det mentale plan, harde to veldig ulik risikokapasitet. Begge vil gjerne gjøre en investering som innebærer en del risiko, men Arne har vesentlig bedre forutsetninger økonomisk for å gjøre handelen.

 

Arne har god fast inntekt, godt med sparepenger og ikke noe umiddelbart behov for penger i tiden fremover. Bent på sin side har ikke fast inntekt, og dermed ingen sikkerhet for betjening av lån, og samtidig et nærliggende behov for penger til å betale straffeskatt. Arnes risikokapasitet vurderes her som høy, og Bents risikokapasitet vurderes som lav.

Les også: Kreative måter å få låne mer enn 5x inntekt

Kombinasjonen av risikotoleranse – og kapasitet

Før en investeringsbeslutning fattes er det viktig å se på kombinasjonen av din egen risikotoleranse og risikokapasitet. Som tidligere nevnt kan en person være uegnet til å gjennomføre en investering, selv om vedkommende har høy risikotoleranse. På lik linje kan en person være egnet til å gjennomføre en investering, selv om vedkommende har lav risikotoleranse.

 

Det er ikke slik at det er strengt forbudt å gjøre en investering selv om risikobildet ikke passer perfekt, men det er viktig å ikke havne i en situasjon der din personlige økonomi kan straffes hardt. La oss se på de ulike kombinasjonene:

 

1.     Har du høy risikotoleranse, men lavrisikokapasitet, bør du være varsom med å ta forhastede beslutninger. Ideelt sett bør du øke risikokapasiteten ved å enten øke lønn, øke egenkapital ellerf orandre investeringsstrategi før noen investeringer tas.

 

2.     Har du høy risikokapasitet, men lav risikotoleranse, bør du unngå eiendomsinvesteringer som holder deg våken om natten. Søk etter investeringer som utfordrer deg gradvis og bygg opp en godfølelse på investeringene dine. Etter hvert kan du se etter investeringer med høyere risiko.

 

3.     Har du både høy risikokapasitet og høy risikotoleranse er du klar for de fleste eiendomsinvesteringer.

 

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
Et nettverk for eiendomsinvestorer. Bli medlem her!