Slik kommer du i gang med eiendomsinvesteringer

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
March 3, 2024

For mange kan det å komme i gang med den første eiendomsinvesteringen vise seg å være krevende. Å vite hvem, hva og hvor du skal starte kan virke vanskelig, og kanskje tidvis noe kaotisk. Til å hjelpe deg med å finne ut av dette har vi skrevet denne artikkelen. Gjennom seks punkter går vi kronologisk gjennom hvordan du kommer nærmere drømmen om din første eiendomsinvestering.

Denne artikkelen ble først publisert inne på Eiendomshjørnet, et medlemsforum for små og mellomstore eiendomsinvestorer, hvor vi deler kunnskap gjennom fagartikler, videoer, dealanalyser og livesendinger. Se hva medlemmene sier her.

Egen privatøkonomi

For å begynne med det mest grunnleggende av alt, sørg for å ha stålkontroll over egen privatøkonomi. Før banker involveres i prosjekter med utleiebolig er du avhengig av å vise de at du innehar en sunn økonomisk forståelse. Banken ser ofte på privat forbruk og sparing i vurderingen av om dette er en kunde de har troen på. For et viktig kriteria banken vurderer er din egen motivasjon. Ved å gjøre kostnadsbesparende tiltak viser du banken at du mener alvor. De fleste av oss abonnerer på mye forskjellig innhold, alt fra Premier League på Viaplay til Spotify og Netflix. Noen liker å bestille mat ofte fremfor å lage den selv. Andre tar opp billån for å kjøpe seg ny modell. Disse kostnadene virker ubetydelig i seg selv, men blir vesentlige når du samler de. Dersom du over tid klarer å kutte ut mange av disse helt, eller delvis, og istedenfor sparer midlene, viser du banken at du har motivasjonen i orden.

Les også: Hva tenker banken på når du søker om lån?

Bestem en strategi

Før du går i gang med å lete etter riktig objekt på boligmarkedet er det fordelaktig å legge en tydelig strategi for hva virksomheten skal omhandle. Ønsker du å drive med utleie av studentkollektiv, eller flippe renoveringsobjekter? Skal du leie ut via Airbnb, eller holde på med eiendomsutvikling? Til å vurdere dette burde du tenke over hva som kjennetegner dine egne styrker og svakheter. En styrke kan være å ha mye tid til overs, noe som ofte er et kriteria om du skal leie ut studentkollektiv. Et annet fortrinn kan være å inneha tilstrekkelig kompetanse til å skille ut tomter fra eiendommer. Å være ærlig med seg selv i vurderingen av egne ferdigheter er et av de viktigste trinnene i prosessen rundt eiendomsinvesteringer.

Les også: 4 strategier for å diversifisere eiendomsporteføljen din

Velg deg lokasjon

Etter å ha utformet en tydelig strategi kan du gå i gang med å bestemme virksomhetens geografiske område. Dette burde ses i sammenheng med strategien. For eksempel, dersom strategien din er leie ut studentkollektiv, gir det lite mening å investere på et sted uten universitet eller høgskole. Samtidig kan det være smart å utføre analyser av tilbudet- og etterspørselen av aktuelle objekter sett i sammenheng med strategien. Noen studentbyer kan allerede være mettet på studentkollektiv, og har derfor lav etterspørsel etter dette. Et tips til hvordan du kan lage slike analyser er å lagre annonser på Finn.no. På denne måten kan du sammenligne tilbud og etterspørsel over en periode. Dette tar ofte tid, men kan være særdeles effektivt, og gir en god pekepinn.

Les også: Disse byene burde du investere i

Kontakt flere banker for finansieringsbevis

Med solid privatøkonomi og en tydelig strategi er tiden inne for å søke om finanseringsbevis i en bank i det området du har bestemt for virksomheten. Det vil si, du burde ikke søke om finansieringsbevis i bare en bank, du burde søke i flere. Hver lånesøknad er en subjektiv vurdering behandlet av en bankrådgiver. Derfor kan det bevilges ulike betingelser basert på samme forutsetninger. Å søke om finansieringsbevis i flere banker er helt lovlig, og deg som søker muligheten til å velge det tilbudet som passer deg best.

 

Et tips er å be om et fysisk møte når du skal presentere deg selv for banken. I møtet burde du være forberedt på at banken kan stille deg ubehagelige spørsmål vedrørende prosjektets risiko. Å reflektere over eget prosjekts risiko før et slikt møte kan dessuten være en god øvelse i seg selv, og har dermed mye læring uavhengig av utfallet. Du burde forberede deg på spørsmål rundt sentrale faktorer som betjeningsevne, 5x inntekt og kredittkort. Heldigvis har du stålkontroll over egen privatøkonomi fra før!

Finn objekter etter kriteriene dine

Etter at du er bevilget finansieringsbevis kan du begynne søket etter et objekt som tilfredsstiller kriteriene dine. Kriteriene dine avhenger selvsagt av strategi, men omhandler ofte kvadratmeterpris, eventuelle renoveringskostnader og fremtidige leieinntekter. Til å kartlegge dette kan det være til hjelp å benytte eiendomsmalene inne på eiendomshjørnet, især den som heter enkel månedlig kontantstrøm. I dette Excel-arket får du god oversikt over inntekter og utgifter, og er dessuten perfekt å bruke i møte med bank. Utover dette kan prisstatistikk på Finn.no være nyttig til å vurdere priser for et område.

Dypdykk i kostnader

Du burde være i stand til å vise banken hvordan du mener eiendomsinvesteringen vil være en god og bærekraftig investering for din egen- og deres del. For utleie kan du bruke den omtalte eiendomsmalen enkel månedlig kontantstrøm. I denne sammenhengen burde du gjøre deg noen betraktninger angående objektets kostnader. Utleier er stort sett ansvarlig for boligens vedlikehold. Derfor kan det være smart å sette en buffer på 5 % av leieinntektene til å dekke uforutsette kostnader knyttet til boligens vedlikehold. I tillegg vil du som utleier være sårbar for vakanse. Sett derfor en månedlig buffer på tilsvarende 5 % til å dekke dette.

 

I tillegg kan det være fordelaktig å inkludere internett og til dels strøm i husleia for å generere høyere leieinntekter. Strøm kan løses med en a-konto for inntil 300 kr pr leietaker pr måned. Overstiges dette, øker neste måneds leie med tilsvarende over.

Du blir ikke rik av det første kjøpet – du blir rik av det du lærer

Inntektene fra den første eiendomsinvesteringen er sjeldent vesentlige nok til at du kan pensjonere deg. Men erfaringen den gir kan gjøre at du kan pensjonere deg i god tid før mange andre. Mulighetene rundt refinansiering har ført til at mange eiendomsinvestorer har følt på snøballeffekten. Samtidig er det viktig å være ærlig med seg selv, og realistisk med tanke på egne evner og mål når det i utgangspunktet skal legges en strategi. Spesialiser deg på det du er god på!

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
Et nettverk for eiendomsinvestorer. Bli medlem her!