Hvordan finne den perfekte leietaker?

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
September 14, 2023

Det kan være utfordrende å finne den riktige leietaker. Leier du ut studentboliger er du sikkert kjent med hyppig utskifting av leietakere. Har du ikke undersøkt leietaker godt nok kan det også være at du møter på komplikasjoner som manglende betaling, klager fra naboer og skade på utleieboligen. For å unngå dette er det viktig å screene leietaker godt og finne den beste matchen for akkurat din utleiebolig.


Dette er lettere sagt enn gjort, og du som utleier kan aldri være helt sikker på om du har valgt riktig leietaker. Likevel er det noen steg du kan ta for å øke sannsynligheten for å finne den passende leietakeren. Vi går i denne artikkelen igjennom 4 punkter som kan være nyttige for deg som er på jakt etter den perfekte leietaker.

Les også: Slik sier du opp leietaker

Denne artikkelen ble først publisert inne på Eiendomshjørnet, et medlemsforum for små og mellomstore eiendomsinvestorer, hvor vi deler kunnskap gjennom fagartikler, videoer, dealanalyser og livesendinger. Se hva medlemmene sier her.

1. Gå bredt ut


Et naturlig sted å starte jakten etter den perfekte leietaker er å arrangere visninger. På visninger får du møtt leietakere i person, og dette kan gi et godt inntrykk av hvem den potensielle leietakeren er.  


Det er ulike tilganger til visninger, der noen utleiere velger ut aktuelle kandidater til visning, og andre inviterer alle på visning og velger deretter. Begge metodene er mulig å benytte seg av, men du kan som utleier spare en del tid på å be potensielle leietakere om å sende inn informasjon om seg selv før de eventuelt blir invitert på visning.


For å gjøre denne prosessen effektiv kan du for eksempel utarbeide et standardisert spørreskjema som du ber alle kandidater svare på. På denne måten kan du få en god oversikt over hvem de potensielle leietakerne er, basert på dine spørsmål. Dette er ytterligere forklart i artikkelen «4 verktøy og digitale tjenester for tidsbesparende utleie av eiendom».


Det er også viktig at du som utleier danner deg et bilde av hvilket område utleieboligen befinner seg i. Er det et område med mye barnefamilier? Et område med mye studenter? Et område med mange enslige? Det kan lønne seg å velge ut leietakere som passer inn i det eksisterende området for å redusere eventuelle konflikter.

Les også: Hvordan lage en god boligannonse?

2. Gjensidig respekt


Et annet viktig aspekt ved et leieforhold er gjensidig respekt. Vi tar her utgangspunkt i at du som utleier opptrer høflig og med respekt for leietaker, og det blir derfor avgjørende å finne en leietaker som både respekterer deg og din utleiebolig.


Har du inntrykk av at leietaker respekterer boligen, kan du senke skuldrene og være sikrere på at utleieboligen blir tatt vare på. Et annet avgjørende aspekt er leietakers evne til å betale i tide. Har vedkommende respekt for deg som utleier og den virksomheten du driver?


Som oftest vil dette være uproblematisk, men det kan dukke opp leietakere som ikke har interesse i å følge det dere har underskrevet på i leiekontrakten. Dette medfører mye ekstraarbeid og ressurser, og vil være fordelaktig å unngå. Ettersom det kan være vanskelig å finne ut av dette på forhånd kan det være lurt å forhøre deg med tidligere utleiere som har huset vedkommende.


Dette kan være utfordrende hvis det er leietakers første leilighet, men de fleste leietakere har tidligere referanser de kan henvise til. Det kan være lurt å kontakte disse referansene og stille spørsmål som kan avdekke eventuelle brudd på tidligere avtaler.


Eksempler på spørsmål kan være:


  • Har leietaker vært lett å kommunisere med?


  • Har leietaker betalt i tide?


  • Har leietaker behandlet leiligheten godt og meldt fra om eventuelle skader eller mangler?


  • Har leietaker forholdt seg til øvrige punkter i kontrakten, eksempelvis ro og orden?

Les også: Dette må du ha på plass før leietaker flytter inn

3. Tilgjengelighet overfor leietaker


Tilgjengelighet eller god kommunikasjon ble så vidt nevnt i punktet over, og kan være med på å gjøre forholdet mellom utleier og leietaker bedre. En leietaker som tar kontakt ved eventuelle mangler eller situasjoner kan bidra til at du som utleier føler deg trygg på at boligen blir tatt hånd om.


For leietaker kan det også være godt å kjenne på at utleier er imøtekommende og tar leietaker seriøst. På den måten bygges det opp tillitt i leieforholdet, og leietaker vil med større sannsynlighet behandle boligen som det var vedkommens egen. Listen for å melde fra om ting vedrørende boligen blir også senket.

4. Kredittsjekk og undersøkelse av leietaker


Siste punkt er viktig for at du som utleier kan føle deg trygg på å få betaling i tide. Å gjennomføre en kredittsjekk kan virke inntrengende i folks personlige økonomi, men det er viktig å forsikre seg om at leietaker kan betale for seg.

Som oftest vil det ikke være lov å utføre en kredittsjekk uten samtykke fra leietaker, så det kan være lurt å forhøre seg med den potensielle leietaker om dette er greit. Eventuelt kan du også be leietaker om et leietakerbevis som beviser at vedkommende ikke har betalingsproblemer.


Har leietaker en rekke betalingsanmerkninger eller ustabil inntekt bør det gjøres en grundig vurdering på hvorvidt dette er en leietaker som passer deg. Det er ikke sagt at du som utleier skal avfeie alle med utfordrende økonomi, men du bør vurdere å velge noen med stabil økonomi og uten betalingsvansker.


Godt forarbeid gjør leieinntekter mer passivt


De færreste utleiere vil hevde at utleie er passiv inntekt. Likevel kan godt forarbeid spare deg for mye tid i årene fremover. Det er svært vanskelig å bli kvitt en leietaker du ikke er fornøyd med, og det er derfor viktig å velge riktig i første omgang.


Går du gjennom punktene nevnt i artikkelen her er sjansene større for at du vil finne en leietaker som respekterer deg og din bolig og samtidig betaler i tide. Da blir jobben som utleier enklere.

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
Et nettverk for eiendomsinvestorer. Bli medlem her!