Kjenner du til de nye reglene for måling av areal?

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
May 23, 2024

Vi har tidligere publisert en artikkel om arealbegreper som tok for seg de mest brukte begrepene du som eiendomsinvestor møter på i hverdagen. Flere av disse arealbegrepene er fortsatt gjeldende, men det vil i starten av 2024 gjøres noen viktige endringer.

 

Les også : Kjenner du til disse arealbegrepene innenfor eiendom?

 

Areal – og volumberegninger reguleres av standarden NS3940, og det har i flere år blitt jobbet mot en revisjon av denne standarden. Standarden beskriver hvilke metoder som skal benyttes og hvilke krav som er gjeldene for måling av areal og presentasjon av areal. Standarden bli i dag benyttet av alle ledd innenfor næringskjeden, herunder meglere, arkitekter, takstmenn osv. I hovedsak er det følgende endringer som er viktig å få med seg: 

 

·      P-ROM og S-ROM skal ikke lenger benyttes

·      Boligens areal skal oppgis i BRA

·      BRA deles opp i BRA-i, BRA- e og BRA-b

·      Det skal også opplyses om åpent areal


Les også: En kort guide til byggesøknad. Dette bør du vite:

 

Denne artikkelen ble først publisert inne på Eiendomshjørnet, et medlemsforum for små og mellomstore eiendomsinvestorer, hvor vi deler kunnskap gjennom fagartikler, videoer, dealanalyser og livesendinger. Se hva medlemmene sier her.

Hvordan skal areal måles?

 

Det er viktig å være klar over at endringer i målebegrepene ikke vil føre til at du enten mister eller får mer areal, men det kan være noe avvik fra tidligere målinger. De nye arealreglene vil sannsynligvis heller ikke påvirke markedsprisen, ettersom arealet er det sammen. Det er kun reglene for hvordan det skal beregnes som er endret.

 

BRA-i står for internt bruksareal. Med dette menes arealet innenfor en boenhet.

 

BRA-e står for eksternt bruksareal, og tilsvarer arealet av alle rom utenfor boenheten som også tilhører boenheten. Dette kan for eksempel være boder eller lignende.

 

BRA-b står for inglasset balkong. Dette representer areal av inglasset balkong, veranda eller altan som er tilknyttet boenheten.

 

Det skal også opplyses om åpent areal, slik som åpne terrasser, balkonger eller altaner som er tilknyttet boenheten. Dette arealet skal ikke inkluderes i bruksarealet.

 

ALH forteller om boenhetens areal som har lav himlingshøyde. Dette måles på samme måte som BRA, med unntak av kravene om himlingshøyde. Denne informasjonen skal opplyses sammen med BRA.

 

Under er det hentet et eksempel fra Eiendom Norge for hvordan areal måles.

Som tegningen viser representerer det grønne feltet internt areal i en leilighet, og skal oppgis som BRA-i. Det gule feltet representerer inglasset balkong og skal oppgis som BRA-b. Det blå feltet viser eksternt bruksareal for boenheten, og skal oppgis som BRA-e. Det røde feltet viser åpent areal og skal vedlegges arealmålingen. Det skal likevel ikke inkluderes i BRA.

 

Les også: Har du planer om bruksendre et rom i boligen din? Dette bør du vite

 

Hva vil de nye arealbegrepene bety i praksis?

 

De nye arealbegrepene vil ikke påvirke arealberegningene i veldig stor grad, men det er noen forskjeller som er viktig å være klar over. For leiligheter vil boder som har tilgang utenfor boenheten utgjøre BRA-e, som tidligere forklart. Dette vil regnes med i total BRA. Det samme vil gjelde for inglasset balkong, altan eller lignende som vil være en del av total BRA. Dersom det finnes skorsteiner, sjakter eller lignende uten direkte atkomst, vil dette også regnes som en del av boligens BRA.

 

Under er det satt opp et enkelt eksempel for hvordan areal regnes i en fiktiv leilighet.

Merk: Åpent areal telles ikke med i total BRA, men skal opplyses

Kan redusere uklarheter

 

Målet med de nye arealbegrepene er å redusere uklarheter i arealmålingen. Til nå har det eksistert måleprinsipper som avviker fra hverandre, og som er avhengig av hvordan rom eller arealer brukes og innredes. Eksempelvis har det vært mange ulike tolkninger av arealberegninger for inglasset balkonger.

 

De nye reglene vil ikke by på veldig store endringer, men vil være nyttig for å klargjøre usikkerheter knyttet til arealmålinger og unngå individuelle tolkninger av begrepene. 

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
Et nettverk for eiendomsinvestorer. Bli medlem her!