Bør du inkludere strøm i husleien eller ikke?

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
August 3, 2023

Leier du ut en boenhet er det nødvendig med strøm. Hvorvidt du velger å inkludere strøm i husleien eller ikke er en vurderingssak, og du bør ha kjennskap til hva de ulike alternativene innebærer. Det er i hovedsak tre alternativer du kan velge mellom.

Første alternativ er strøm inkludert i husleien, og månedlig leiepris blir følgelig noe høyere. Du kan også arrangere det slik at strømmen betales separat fra husleien, og at dette beløpet varierer med ulikt forbruk. Siste alternativ er at leietaker selv tegner strømabonnement og administrerer dette.

I denne artikkelen ser vi på de tre ulike alternativene, og hvilke fordeler og ulemper de innebærer.

Denne artikkelen ble først publisert inne på Eiendomshjørnet, et medlemsforum for små og mellomstore eiendomsinvestorer, hvor vi deler kunnskap gjennom fagartikler, videoer, dealanalyser og livesendinger. Se hva medlemmene sier her.

Strøm inkludert i husleien


Det første alternativet du har som utleier er å inkludere strømmen i husleien. Husleieloven tar utgangspunkt i at alle leieforhold inkluderer strøm, og det må derfor spesifiseres i kontrakt eller annen avtale hvis dette skal løses på alternativt vis. Dette vil si at strømutgiftene leietaker har er innbakt i husleien. Er det ikke spesifisert annet enn en månedlig leiepris på 8000 kroner, vil dette bety at strømutgiftene er inkludert i denne summen.


Hvorvidt strøm inkludert i husleien er fordelaktig eller ikke, er veldig avhengig av strømprisene i den delen av landet utleieobjektet befinner seg. De siste årene har strømprisene variert stort i landet, og spesielt Sør-Norge har hatt unormalt høye strømutgifter.


Du kan som utleier heller ikke justere opp prisen hvis du i en periode har veldig høye strømutgifter. Dette er styrt av husleieloven, som indikerer at en økning i strømpriser ikke kvalifiserer for gyldig grunn til å øke husleien. En slik økning må i så fall forhandles frem direkte med leietaker.


Likevel finnes det flere fordeler ved strøm inkludert i husleien, deriblant:


  • Du kan innenfor rimelighetens grenser ta en høyere leiepris for å kompensere for strømutgifter.


  • Ditt utleieobjekt kan fremstå mer attraktivt på leiemarkedet ettersom leietaker selv slipper å administrere et strømabonnement.


  • Bor du eksempelvis i en enebolig med en utleiedel i kjelleren, slipper du å ha to separate strømmålere ettersom du selv betaler all strømmen.

Les også: 5 tips til hvordan du kan gjøre utleieboligen din mer attraktiv

Strøm betalt separat fra husleien


Det kan også avtales at leietaker betaler et fast beløp for strøm hver måned i tillegg til husleien. Disse to beløpene er separate, og beløpet for strøm skal tilsvare ca. forbruk hver måned. For at leietaker skal ende opp med å betale for faktisk forbruk, er det nødvendig med en avregning etter hver «leieperiode». Leieperioden er vanligvis et år, men kan også avtales i hyppigere frekvens hvis dette ønskes. Totalt strømforbruk avregnes og leietaker betaler, evt. får tilbakebetalt, et beløp basert på det faktiske forbruket.


Med en markant økning i strømprisene kan avregningen på slutten av perioden bli ganske voldsom. Det kan derfor være både fordelaktig for utleier og leietaker å avtale et høyere beløp for strøm hver måned for at avregningssummen ikke blir like stor.


Det finnes andre fordeler med separat strømregning, blant annet:


  • Utleier har bedre kontroll på strømutgiftene til leietaker, og får betalt etter medgått bruk.


  • Er det snakk om en bolig med utleiedel kan strøm-beløpet settes som en brøk av den totale strømutgiften, og utleier trenger kun en måler.

Les også: Dette må du ha på plass før leietaker flytter inn


Leietaker tegner selv et abonnement for strøm


Et siste og mye brukt alternativ er at leietaker selv tegner et abonnement for strøm. For dette alternativet er du avhengig av at utleieenheten har en egen strømmåler som kan kobles til et abonnement. Når leietaker flytter inn, er vedkommende selv ansvarlig for å kontakte et strømselskap og få satt opp en ordning.


Fordelene med dette alternativet er blant annet:


  • Du som utleier trenger ikke å bekymre deg for høye strømpriser og høyt forbruk i utleieboligen
  • Du som utleier trenger ikke å bruke tid på å administrere og følge opp ulike strømavtaler

Les også: 6 systemer for passiv og bekymringsfri utleie av eiendom

Strømstøtte


Er du som utleier usikker på om utleieboligen din kvalifiserer til strømstøtte, kan du ta det helt med ro. Det er den. Uavhengig av om strøm er inkludert i husleien eller ikke kan utleieobjektet få strømstøtte. Dette trekkes vanligvis fra fakturaen fra nettselskapet ditt. Har du to separate fakturaer, nettleie og strøm, vil det være lurt å kontakte strømselskapet for å høre hvor kostnadene blir trukket fra. Strømstøtten tar utgangspunkt i gjennomsnittspris for området.


Eksemplet under viser utregning av strømstøtte basert på gjennomsnittlig områdepris for NO2 – Sør-Norge.


(gjennomsnittlig områdepris – terskelpris) * kompensasjonsgrad * merverdiavgift

(434,49 øre/kWh – 70 øre/kWh) * 0,80 * 1,25 = 364,49 øre/kWhEnebolig med årsforbruk: 32 000 kWh

Estimert forbruk januar: 3 000 kWh

3 000 kWh * 364,49 øre/kWh = 10 934,7 kroner i strømstøtte

Strøm inkludert kan øke lånerammen


Det er verdt å merke seg at strøm inkludert i husleien gir høyere brutto leieinntekter. Vanligvis vil bankene kunne se på brutto leieinntekt når de vurderer hva du kan få i lån, og det kan derfor være fordelaktig å inkludere strøm i leiekostnaden ettersom dette kan gi høyere låneramme. Likevel er dette veldig avhengig av bank, og det er ikke alle som vil tillate dette. Det er likevel greit å være klar over.


Velg strømordning som passer din strategi


De ulike alternativene for strøm kan gi både merverdi og økt tidsbruk. Hvilket alternativ du velger bør derfor sees i sammenheng med hvilken strategi du har. Er du ute etter så lite forvaltning som mulig, kan det lønne seg å be leietaker tegne eget abonnement for strøm. Har du lyst til å tilby et utleieobjekt som leietakere enkelt kan flytte inn i, og dermed fremstå mer attraktivt, kan det lønne seg å inkludere strømmen i husleien.

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
Et nettverk for eiendomsinvestorer. Bli medlem her!