Sjekklisten du kan bruke ved innflytting

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
October 8, 2023

Dagen for innflytting av nye leietakere er en stor dag. Selv om du allerede har brukt tilstrekkelig med ressurser på å finne riktig leietaker, er det først nå at leieforholdet formelt sett begynner. I den anledning vil det for begge parter være hensiktsmessig med en grundig gjennomgang av boligen. En slik gjennomgang kan gjøre leietaker i stand til å opptre selvstendig i møtet med uforutsette utfordringer med boligen, og dermed spare utleiers ressurser. I denne artikkelen kommer vi med noen punkter du kan inkludere i en sjekkliste ved innflytting.

Les også: Dette må du ha på plass før leietaker flytter inn

Denne artikkelen ble først publisert inne på Eiendomshjørnet, et medlemsforum for små og mellomstore eiendomsinvestorer, hvor vi deler kunnskap gjennom fagartikler, videoer, dealanalyser og livesendinger. Se hva medlemmene sier her.

Søppelhåndtering

De fleste sameier og borettslag har et system for søppelhåndtering. Sørg for at leietaker vet hvor husstandens søppel skal kastes, hva som skal i hvilken dunk, og gjerne hvilke dager søppelet tømmes.

 

Parkering og gjesteparkering

I kategorien Ting som Irriterer Naboene, er parkering utvilsomt et punkt som går igjen. Dersom det følger med en oppført parkeringsplass i tilknytning leiligheten er det derfor viktig at leietaker vet akkurat hvilken plass dette gjelder. Er det, for eksempel, elbillader tilgjengelig for bruk, vil vi anbefale å vise hvordan dette fungerer.

 

Det samme gjelder i tilfeller hvor sameiet/ borettslaget tilbyr gjesteparkering. Det er ofte en viss tidsfrist knyttet til gjesteparkering, og selvsagt et eget område før dette.

 

Fellesareal

Fellesareal kan ha to betydninger;

  1. Rom utover soverom som benyttes av leietakere i felles boenhet, som kjøkken, stue og bad
  2. Rom som benyttes av ulike boenheter innen samme adresse, som trappeoppgang, inngangsparti og kjeller

 

I førstnevnte tilfelle er det ofte snakk om utleie av kollektiv. I den forbindelse kan det være til hjelp om du som utleier lager et vaskeskjema, hvor det fremkommer hvilken leietaker som skal gjøre hva til gitte tidspunkt. Leietakere som ikke nødvendigvis kjenner hverandre fra før leieforholdet er ikke alltid komfortable med å si fra. Dermed kan det være forutsigbart med et vaskeskjema alle må forholde seg til.

 

I andre tilfelle er det viktigste å informere leietaker om de retningslinjer som gjelder for sameiet/ borettslagets fellesareal. Mange har spesifikke regler for hva som kan oppholdes i fellesareal. Eksempler på dette er barnevogner og sykler. Praktisering av vask er noe ulik fra sted til sted. Noen leier inn eksternt vaskepersonell, andre har egne vaskeskjema.

 

Teknisk skap og brannvarslingsanlegg

For å unngå forvirring rundt hvilke sikringer som skal være av eller på, kan det være hensiktsmessig å markere dette tydelig på stedet. I tillegg vil det være smart å gjøre en gjennomgang med leietaker. Sikringsbrudd er som regel ikke noe som inntrer ofte, men det er likefullt en fordel om leietaker kan rette opp i feilen selv.

 

Det samme gjelder for brannvarslingsanlegget. Uten å utløse varsling, hvis hvor røykvarslere er plassert, og forklar hvordan de deaktiveres i tilfeller dette er hensiktsmessig.

 

Internett og strøm

Denne posten avhenger av om internett og strøm er inkludert i leieforholdet, og i så fall hvem som er oppført som kunde hos leverandøren. For vår del leier vi stort sett ut med internett. Riktignok er det leietaker selv som står oppført som kunde hos leverandør. Dette er av praktiske hensyn, noe du burde forklare leietaker. Som utleier kan du gjerne presisere hvem leietaker burde kontakte i tilfeller med sviktende internettkobling. Vår erfaring er at leietakere ofte henvender seg til utleier i slike tilfeller, selv om dette er utenfor utleiers mulighetsområde.

 

Der vi på den ene siden inkluderer internett i husleia, inkluderer vi som regel ikke strøm. Å benytte A konto er selvsagt et alternativ, og dette brukes av andre. Selv om vi velger å leie ut uten strøm, er det uansett hensiktsmessig å snakke med leietaker om dette ved innflytting. Dette for å unngå misforståelser om hvem som skal bestille strøm.

Les også: Bør du inkludere strøm i husleien eller ikke?

Oppvarming og ventilasjon

Under innflytting vil det være naturlig for utleier å forklare boligens kilde(r) til oppvarming. Vis leietaker aktuelle termostater eller ovner, og spesifiser hvordan det brukes. Finnes det for eksempel en vedovn til disposisjon, er det på sin plass med en gjennomgang av sikkerhetsregler. Når det kommer til ventilasjon er det naturlig å sjekke om filter må byttes, eller om dette ikke er nødvendig.

 

Avtrekksvifte og komfyrvakt

Vis leietaker hvordan avtrekksvifta på kjøkkenet fungerer. Slå to fluer i en smekk ved komfyren, og forklar også hvordan komfyrvakten fungerer. At leietaker har problemer med at komfyrvakten er en klassikker, så det er absolutt verdt en gjennomgang.

 

Oppvaskmaskin og stengeventil

Til slutt vil vi nevne ett av momentene vi får flest henvendelser om. En klassikker er at oppvaskmaskinen ikke fungerer. I mange tilfeller handler dette om mangelen på vannføring til maskinen. Dette kan skyldes at stengeventilen er av. I slike tilfeller er det en smal sak å slå ventilen på hvis leietaker vet hvordan.

 

En lang liste

Å gjøre en grundig gjennomgang av boligen sammen med leietaker ved innflytting kan ha flere fordeler. Bokvaliteten til leietaker blir bedre, og utleier får færre unødvendige spørsmål og bekymringer. Alle punktene vi har tatt med i denne artikkel kan være gode punkter å ha med på en sjekkliste. Hvor nøye du ønsker å være er opp til deg selv. Lange innsjekkinger er krevende. Vi mener likevel at sjekklister ved innsjekk er et godt verktøy, og at det mest sannsynlig vil vise seg å gi avkastning på sikt!

Les også: Dette skal følge med boligen du kjøper

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
Et nettverk for eiendomsinvestorer. Bli medlem her!